News

Înregistrarea gratuită a organizațiilor sindicale și a asociațiilor patronale, din 11 septembrie curent

Începând cu data de 11 septembrie curent, serviciul de înregistrare de stat a organizațiilor sindicale și a asociațiilor patronale se prestează gratuit, anunță Agenția Servicii Publice. Anterior tariful a constituit 1149 lei.


Diminuarea tarifelor a fost efectuată în contextul garantării realizării drepturilor fundamentale ale salariaţilor şi angajatorilor de a întemeia şi de a se afilia la sindicate şi patronate.


Din numărul total de persoane juridice înregistrate în Registrul de stat al unităților de drept al Republicii Moldova, 196 constituie sindicatele, 163 asociații patronale. Anual se înregistrează circa 40 organizații sindicale, 25 asociații patronale.

 

Practica internațională din țări precum Germania, Italia, Franța, Suedia, Norvegia etc. indică faptul că la înregistrarea de stat a entităților asociative nu se aplică taxă de stat.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

482 views

The date of publishing:

14 September /2023 11:17

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

sindicatele

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon