News

Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului DIC a fost ajustată

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 februarie,  a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea Ordinului directorului SFS privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC) nr. 245/2019.

 

Astfel, în Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului DIC au fost operate unele modificări, ce vor fi puse în vigoare din 1 martie curent.

 

 Ca urmare, în cazul în care se cunoaște contribuabilul la care urmează a fi efectuat controlul, în formularul DIC se completează doar lit. a) – ce vizează Codul fiscal și denumirea completă, iar   lit. b) ce se referă la adresa la care se preconizează efectuarea controlului și/sau genul de activitate supus controlului nu se completează/tipărește.

 

Totodată, în cazul în care acțiunile de control vizează verificarea nivelului de conformare a contribuabililor dintr-un segment apreciat cu risc înalt de neconformare, inclusiv prin practicarea ilicită a activității de întreprinzător, acțiunile de control sunt orientate spre verificare unei zone geografice anumite (stradă, piață, centru comercial, traseu de transport). Respectiv, la delegarea funcționarilor fiscali pentru efectuarea verificărilor operative în municipii/orașe, raioane, străzi (stradele), piețe, centre comerciale, trasee, se completează doar poziția de la lit. b) ,,Adresa la care se preconizează efectuarea controlului și/sau genul de activitate supus controlului” în care se va indica adresa la care se preconizează a fi efectuate aceste verificări (denumirea și numărul străzii, pieței, localitatea) și/sau genul de activitate care urmează a fi supus controlului, iar poziția ,,Codul fiscal și denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice supuse controlului” nu se completează. Astfel, în acest caz lit. a) nu se completează/tipărește.

 

De asemenea, au intervenit modificări și la pct. 5 din Instrucțiune, ce se referă la temeiul de inițiere a controlului, fiind completat cu un nou temei de inițiere a controlului - inițiat în baza ordonanței organului de urmărire penală.

 

Totodată, la pct. 8 din Instrucțiune, se precizează faptul că textul „alte obligații” se vor indica în cazul în care se efectuează verificări parțiale, operative și/sau control inopinat, precum și verificări prin contrapunere.

 

Notă: Decizie privind inițierea controlului (formularul DIC) reprezintă decizia scrisă a conducerii Serviciului Fiscal de Stat, care certifică autentificarea acțiunii de efectuare a controlului emisă de Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat (SI SFS).

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

481 views

The date of publishing:

22 February /2024 08:27

Domeniu:

Control fiscal | Administrare fiscală

Tags:

control fiscal | act de control

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon