News

Intervenții sistemice pentru dezvoltarea regională și locală

Pentru recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea regiunilor privind îmbunătățirea accesului cetățenilor, indiferent de zona de reședință, la infrastructura de bază tehnico-edilitară și socială, precum și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din gestiunea autorităților publice locale în vederea reducerii poverii costurilor energetice și creșterii rezilienței climatice, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat conceptul Programului Național de Dezvoltare Locală, care se bazează pe Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 (SNDR).

 

Potrivit autorilor proiectului, deși pe parcursul ultimilor ani autoritățile publice locale au implementat mai multe proiecte de dezvoltare, în peste 90% din localități încă lipsesc sistemele publice de canalizare, în peste 96% din acestea nu sunt sisteme de epurare a apelor uzate, iar în circa 40% din localitățile țării lipsesc sisteme centralizate de aprovizionare cu apă.

 

În acest sens, SNDR 2022-2028 prevede intervenții sistemice în vederea asigurării până în anul 2028 a minimum 85% din populație cu servicii publice de apeduct, minimum 75% – cu servicii publice de canalizare și minium 60% – cu servicii centralizate de colectare a deșeurilor.

Conform datelor, cele mai mari întârzieri de dezvoltare se înregistrează în Regiunile de dezvoltare Nord și Centru, unde circa 55% și, respectiv, 45% din populație încă nu au acces la servicii publice de alimentare cu apă.  În ceea ce privește sistemele publice de canalizare, întârzieri majore de dezvoltare se înregistrează în toate regiunile țării, circa 80% din populație nefiind încă asigurată cu servicii publice de evacuare a apelor uzate.

 

Realizarea Programului va concretiza și detalia suportul financiar pentru autoritățile publice locale în vederea realizării țintelor stabilite SNDR: asigurarea accesului universal la apeducte și sisteme de sanitație; îmbunătățirea condițiilor de locuit; extinderea accesului la oportunități și activități culturale; punerea în valoare a patrimoniului, tradițiilor și diversității culturale; asigurarea oportunităților pentru dezvoltare personală și cetățenie active; îmbunătățirea calității apei, aerului și solurilor; asigurarea consumului responsabil al resurselor naturale și tranziția activă spre economia verde și circulară.

 

Finanțarea Programului va fi realizată prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru anul 2022 resursele alocate pentru organizarea și funcționarea instituțională și  proiectele de dezvoltare locală fiind de 4,6 mld. lei.

 

Documentul poate fi consultat până la 21 martie curent.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

616 views

The date of publishing:

15 March /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

dezvoltare regionala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon