News

Întreprinderile din domeniul comerțului dețin cea mai mare pondere în totalul companiilor active în Moldova

Numărul întreprinderilor active a constituit în anul 2021 în RM 38,3 mii, rata întreprinderilor active fiind de 75,8% din numărul total de companii raportoare. În perioada analizată, conform datelor Biroului Național de Statistică, partea preponderentă a întreprinderilor active își desfășurau activitatea în domeniul comerțului care a constituit 42,4% din numărul întreprinderilor active, urmată de industria prelucrătoare – 10,1%; activității profesionale, științifice şi tehnice - 9,9%; construcții și tranzacții imobiliare, respectiv, câte 7,3%; activități de transport și depozitare - 6,8%; informații și comunicații - 5,7% etc.

 

Datele statistice demonstrează că pe parcursul anului 2021 au fost create 4,3 mii întreprinderi noi, rata de creare constituind 11,2%, ceea ce reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active în anul de referință. Structura întreprinderilor create pe sectoare economice rămâne stabilă pe o perioadă de 6 ani. Astfel, în 2016-2021 ponderea cea mai mare a întreprinderilor nou-create este în sectorul comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, care în anul 2021 a constituit 37,8% din total întreprinderi nou create.

 

Pe parcursul anului 2021 au fost desființate 3,3 mii întreprinderi, rata de desființare constituind 8,6%, ceea ce reprezintă numărul de întreprinderi desființate raportat la numărul de întreprinderi active în anul de referință. Întreprinderile din domeniul de distribuție a apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare au înregistrat cea mai mare rată de desființare – 13,5%. Totodată, întreprinderile din domeniul industriei extractive au înregistrat cea mai mică rată de desființare - de 3,3%.

 

Cea mai mare pondere din întreprinderilor active în 2016-2021 a revenit clasei de mărimi „0-4 salariați”, ceea ce reprezintă 67,7% sau 25,9 mii întreprinderi din numărul total de întreprinderi active pentru 2021.

 

Pe parcursul anilor 2016-2021 ponderea întreprinderilor active pe regiuni de dezvoltare este similară, și anume cea mai mare parte a acestora sunt înregistrate în mun. Chișinău. Astfel, în 2021 întreprinderile active au fost înregistrate pe regiuni de dezvoltare după cum urmează: mun. Chișinău – 24 mii (sau 63,1%), Centru - 6 mii (15,7%), Nord – 4,9 mii (12,9%), Sud – 2 mii (5,2%) și UTA Găgăuzia – 1,2 mii (3,1%).

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

520 views

The date of publishing:

28 December /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

activitate de comert

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon