Insolvency

icon Inventarierea masei debitoare în cadrul procesului de insolvabilitate

Conform prevederilor art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149/2012, prin masă debitoare se înțelege bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepţia bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită.   Nu pot fi incluse în masa debitoare bunurile proprietate publică din domeniul public...

author icon

Irina Cebaniuc

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

961 views

The date of publishing:

27 September /2023 08:00

Domeniu:

Insolvabilitate

Tags:

inventariere | insovabilitate | datorie debitoare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon