News

IPC21 și VEN12: Ministerul Finanțelor a inițiat elaborarea proiectelor de modificare a formularelor

Astăzi, 4 ianuarie 2023, Ministerul Finanțelor a anunțat inițierea procesului de elaborare a  mai multor proiecte de modificare a Hotărârilor de Guvern.

 

Primul dintre acestea ține de modificarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (Regulament), aprobat prin HG nr. 93/2013, necesitatea modificării căruia este determinată de implementarea unui nou mecanism de restituire a TVA.

 

Reiterăm, prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative (Politica bugetar-fiscală pentru anul 2023), în Codul fiscal (CF) a fost inclus un nou articol (art.1016), potrivit căruia subiecții impozabili, înregistrați în calitate de plătitori de TVA, ce documentează tranzacțiile prin SIA „e-Factura” şi/sau prin bonuri fiscale emise de echipamentele de casă şi control conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, care dispun de depășirea sumei TVA aferente procurărilor (inclusiv TVA aferentă importurilor) față de suma TVA aferentă livrărilor, pentru tranzacțiile înregistrate începând cu 1 ianuarie 2023, au dreptul la restituirea depășirii sumei TVA determinată ca diferență între suma TVA aferentă procurărilor şi suma TVA aferentă livrărilor efectuate, în limitele sumei şi condițiilor stabilite de Guvern.


Astfel, completarea HG nr. 93/2013 este condiționată de necesitatea ajustării Regulamentului la noile prevederi ale CF.

 

Totodată, urmează a fi elaborate modificări la OMF nr. 94/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire a modul de completare a formularului nominalizat.

 

Ministerul Finanțelor urmează să intervină cu modificări și la OMF nr.153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12, având în vedere suplinirea CF cu dreptul de aplicare a cotei 0 la impozitul pe venit în cazul unor ÎMM-uri.

 

În altă ordine de idei, este pusă sarcina revizuirii HG nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care RM este parte.

 

Un aspect esențial care a condiționat necesitatea elaborării proiectului dat constituie actualizarea Listei proiectelor, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora și, concomitent, a Listei granturilor acordate Guvernului RM/RM și instituțiilor finanțate de la buget, destinate realizării proiectelor  de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru  efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.

 

Propunerile cu privire la elaborarea proiectelor de modificare a actelor normative indicate supra vor fi acceptate până la 10 ianuarie anul 2023.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2338 views

The date of publishing:

04 January /2023 10:55

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Dare de seamă fiscală | IPC21

Tags:

VEN12 | TVA | IPC21

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon