SFS monitor

La 27 martie expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2022 pentru unii contribuabili

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data 27 martie 2023 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2022 de către contribuabilii persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă.

 

Declarația poate fi prezentată în mod electronic conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal sau pe suport de hârtie.

 

Menționăm că, începând cu perioada fiscală 2022, pentru agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM), în obiectul impunerii nu se includ veniturile prevăzute la art.20 din Codul fiscal.

 

Totodată, agenţii economici sunt obligaţi să achite, impozitul pe venit, în rate, nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal.

 

Agenţii economici întreprinderi micro, mici sau mijlocii pot achita impozitul pe venit calculat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost plătite dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote părţi, din profitul obţinut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv. În acest context, agenții economici la completarea  Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) pentru perioada fiscală 2022, nu urmează să completeze anexa 8D.

 

Întreprinderile agricole și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma– până la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – pînă la 25 decembrie ale anului fiscal.

 

Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii, precum și persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

 

Persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, reprezentanța permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

 

Corespunzător categoriei de contribuabil se aplică cota aferentă impozitului pe venit și declarația corespunzătoare, necesară a fi prezentată.

 

Cotele impozitului pe venit

 

Categoria contribuabilului

Declarația pe venitul obţinut

Cota impozitului

Persoanele juridice, altele decît cele menţionate ulterior

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

12%

Reprezentanţa permanentă a nerezidentului

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

12%

Reprezentanţele, persoanele juridice nerezidente

Declarația privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER17)

12%

Persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu statut de persoană juridică (Birouri de avocați, uniunea executorilor, ș.a.)

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

12%

Persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu statut de persoană fizică (notar, executor judecătoresc, avocat mediator, administrator autorizat, expert judiciar)

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (Forma DAJ17)

12 %

Persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății cu statut de persoană juridică (centrul medicilor de familie, centru medical, ș.a.)

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

12%

Persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății cu statut de persoană fizică (cabinet individual al medicului de familie, medic de familie din cadrul centrului medicilor de familie)

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (Forma DASS19)

12 %

Întreprinzătorii individuali

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Declaraţie unificată (Forma UNIF21)

12%

 

Gospodăriile ţărăneşti

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Declaraţie unificată (Forma UNIF21)

7%

Persoanele juridice subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (capitolul 71 Titlul II CF)

Declarația privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (forma SIMM20)

4%

Organizaţiile necomerciale

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomeciale (Forma ONG17)

12% (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației)

Persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfăşoară activitate independentă (Forma AI17)

1% (dar nu mai puţin de 3000 de lei anual)

 

 

Pentru aspecte aferente modului de completare a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit sau de determinare a obligațiilor fiscale, în funcție de categoria de contribuabil, recomandăm să consultați Baza Generalizată a Practicii Fiscale - compartimentul „Impozit pe venit”.

 

Pentru informații suplimentare, puteți contacta orice Direcție deservire fiscală a SFS (toate datele de contact pot fi vizualizate aici), sau puteți apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

1025 views

The date of publishing:

23 March /2023 11:26

Domeniu:

Persoană juridică | VEN12 | Impozitul pe venit

Tags:

persoana juridica | impozit pe venit | Forma (VEN12)

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon