News

Legea achizițiilor publice sectoriale va fi modificată

În cazul contractelor de achiziții publice mixte care acoperă mai multe activități, entitățile contractante vor putea opta pentru atribuirea contractelor distincte pentru fiecare activitate în parte sau să atribuie un singur contract. În cazul în care entitatea contractantă va alege să atribuie contracte distincte, decizia cu privire la regimul juridic care se aplică fiecăruia dintre aceste contracte se va lua în funcție de caracteristicile activității.

 

Parlamentul a aprobat în lectura a doua un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

 

Modificările prevăd reglementarea mai detaliată a achizițiilor mixte care cuprind aceeași activitate, precum și a contractelor care vizează acoperirea mai multor activități. Astfel, contractele care au ca obiect atât achizițiile reglementate de Legea nr.74/2020, dar și reglementate de alte acte normative, iar diferite părți ale contractului se pot separa obiectiv, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contractele distincte pentru părți separate sau de a atribui un singur contract.

 

Proiectul aprobat în lectura a doua mai prevede că dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale poate fi rezervat de către Guvern unor întreprinderi sociale ce au ca scop crearea locurilor de muncă și încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populației, dacă cel puțin 30% din personalul angajat aparține categoriilor defavorizate ale populației.

 

De asemenea, documentul mai prevede că entitatea contractantă are obligația de a păstra, în dosarul achiziției, informația privind motivele pentru care au fost folosite alte mijloce de comunicare decât cele electronice în procesul de depunere a dosarelor.

 

În același timp, în cazul lipsei pe piața internă a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, entitatea contractantă, după publicarea anunțului de participare, va transmite anunțul de participare la cel puțin 3 producători localizați cel mai aproape de Republica Moldova.

 

Entitatea contractantă va avea dreptul de a solicita operatorilor economici să furnizeze un raport de încercare/testare sau un certificat emis de o entitate recunoscută (laborator neutru de încercări și calibrare, organism de certificare și inspecție) care să ateste conformitatea cu cerințele sau criteriile stabilite în specificațiile tehnice.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

575 views

The date of publishing:

20 October /2023 14:11

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Achiziție publică

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon