Proiectul Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii

În condițiile unei piețe cu o concurență puternică, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) dispun de abilitatea de a reacționa flexibil și de a se adapta rapid la schimbările economice ciclice și structurale. Din acest punct de vedere, un sector al IMM-urilor bine dezvoltat poate contribui la fortificarea stabilității și creșterii macroeconomice din țară. Statisticile din majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene relevă că IMM-urile predomină absolut în economie, reprezentând peste 99% din totalul întreprinderilor, furnizând locuri de muncă și având ponderi substanțiale în obținerea PIB-ului, de regulă, între 55% - 83%. Rolul central al IMM-urilor a fost recunoscut de către Comisia Europeană prin adoptarea în anul 2008 al unui cadru amplu de politici pentru întreprinderile mici și mijlocii. Din aceste considerente, Comisia Europeană prin Comunicarea către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 25.06.08 „Gândiți mai întâi la scară mică": Prioritate pentru IMM-uri, în „Small Business Act" pentru Europa" menționează, în mod expres, necesitatea eficientizării activității agenților economici, promovării unei culturi antreprenoriale şi creării unui mediu propice dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin stabilirea a 10 principii de dezvoltare. Guvernului Republicii Moldova, prin programul său de activitate, și-a asumat angajamentul de a consolida cadrul juridic și instituțional necesar pentru promovarea integrării europene. Astfel, prin prezentul proiect Ministerul Economiei propune ajustarea cadrului legislativ național la principiile europene în domeniul dezvoltării sectorului IMM. În Republica Moldova, sectorul IMM-urilor constituie în prezent 97,4% din numărul total al întreprinderilor din țară. Numărul persoanelor care activează în cadrul acestora constituie 56,2% din numărul total de angajați. Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici și mijlocii în anul 2014, au constituit 33,4% din totalul pe economie. Ponderea IMM-urilor în PIB este de 32,2%. Analiza unor indicatori economici a sectorului IMM în perioada 2010-2014 (majorarea veniturilor din vânzări, scăderea numărului IMM-urilor care înregistrează pierderi, creșterea profiturilor) denotă, că IMM-urile moldovenești au trecut la o nouă etapă, cea de investire în propria dezvoltare, de modernizare și inovare. Prin Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012, Guvernul Republicii Moldova a adoptat o nouă Strategie de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020. Una din direcțiile prioritare ale Strategiei, este optimizarea cadrului normativ de reglementare la necesitățile IMM-urilor, în urma ajustării căruia vor fi reduse barierele administrative și costurile regulatorii pentru IMM-uri. Aceste prevederi sunt totalmente conforme și cu Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020 (prioritățile „business cu reguli clare de joc"; „acces la finanțare"; „educație"]. Proiectul stabilește cadrul legal al întreprinderilor micro, mici și mijlocii și măsurilor de stimulare pentru crearea și dezvoltarea acestora, având drept scop promovarea dezvoltării durabile a IMM-urilor, prin îmbunătățirea mediului juridic și economic, în care acestea sunt create și funcționează. De asemenea, proiectul legii are ca obiectiv asigurarea şi creşterea competitivităţii şi performanţelor întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi facilitarea ajustării la timp cu schimbările economice şi tehnologice.

Data limită pentru comentarii: 25.10.2015

Fişiere AIR final HG Legea IMM Lege IMM Nota informativa Persoane responsabile Diana Russu Tel/fax: +373 22 250 645 +373 69 581 031 Email: diana.russu@mec.gov.md

via | particip.gov.md

Instituții:

Ministerul Economiei

2836 views

The date of publishing:

12 October /2015 10:09

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

proiect de lege | întreprinderi | IMM

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon