SFS monitor

Lista creanțelor fiscale față de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate, propuse spre cesionare, actualizată

Serviciul Fiscal de Stat informează despre actualizarea pe pagina-web a listei creanțelor fiscale față de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate, propuse spre cesionare. Informația respectivă poate fi consultată  aici

Pentru încheierea contractului de cesiune a creanțelor, urmează a fi prezentate ofertele, pe suport de hârtie prin intermediul serviciului poștal la adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9 sau electronic la adresa de e-mail: mail@sfs.md care trebuie să conțină concomitent următoarele elemente:

1. Datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, sediul, codul fiscal, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail; 
2. Datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea și codul fiscal;
3. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;
4. Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, în cazul în care oferta este depusă prin intermediul reprezentantului; 
5. Data și semnătura cesionarului sau a reprezentantului.

Cesiunea creanțelor fiscale va avea loc după acceptarea ofertei de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și achitarea acestora. 


Detalii suplimentare pot fi obținute la  numărul de telefon: 022-82-30-74 (Direcția generală recuperare creanțe).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

448 views

The date of publishing:

22 April /2024 13:28

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

insolvabilitate | debitori | creanţe

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon