News

Lista jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență, aprobată

Guvernul, în cadrul ședinței din 6 martie anul curent, a aprobat Lista jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență (Lista) care urmează a fi utilizată de către autorităţile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condiţiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziţii publice şi concesiuni vizate de mecanismul de deoffshorizare prevăzut de Legea nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării). Hotărârea nr.167 din 6 martie 2024 cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 martie curent.

 

De menționat că Lista a fost elaborată de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), cu consultarea opiniei Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Centrului Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale), Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerului Afacerilor Externe, în temeiul prevederilor Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență, aprobate prin HG nr. 896/2023.

 

Lista, care include 75 jurisdicții și regiuni autonome, va fi aplicabilă pentru toate procedurile şi contractele care cad sub incidenţa prevederilor Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; Legii nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat; Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; Legii integrităţii nr.82/2017; Legii nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Legii nr.71/2023 cu privire la subvenţionarea în agricultură şi mediul rural.

 

În vederea calificării unei jurisdicții drept o jurisdicție care nu implementează standardele internaționale de transparență, SPCSB analizează următoarele tipuri de informații: gradul de cooperare al jurisdicției în ceea ce privește schimbul de informații privind înregistrarea societăților comerciale de orice tip (a informațiilor referitoare la fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi etc.); rapoartele de evaluare ale organizațiilor internaționale privind gradul de transpunere a standardelor internaționale de transparență, cadrul juridic intern și eficiența autorităților competente la nivelul jurisdicției în cauză; informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a jurisdicției a prevederilor standardelor internaționale și/sau a cadrului normativ al UE.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

452 views

The date of publishing:

11 March /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

standarde internaționale | capital | întreprinderi de stat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon