Meal tickets

Registrul de evidenţă a tichetelor de masă

Urmează să semneze salariatul în Registrul de evidenţă a tichetelor de masă? Conform prevederilor Legii nr. 166/2017 și a prevederilor Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2018, angajatorul, în baza unui ordin semnat de conducătorul entităţii, este în drept să acorde salariaţilor o alocaţie individuală de hrană sub formă de tichet de masă. Totodată, angajatorul nu are dreptul să oblige salariatul să beneficieze de tichete de masă. Angajatorul, după consultarea cu salariaţii, are dreptul exclusiv de a alege tipul suportului tichetului în momentul stabilirii relaţiilor contractuale cu operatorul, care pot fi pe suport de hârtie sau pe suport electronic. Totodată, angajatorul este obligat să ţină evidenţa tichetelor de masă acordate salariaţilor în Registrul de evidenţă a tichetelor de masă eliberate salariaţilor, conform anexei la Regulamentul menționat. Registrul de evidenţă a tichetelor de masă eliberate salariaţilor conține obligatoriu următoarele elemente: - Numărul criteriului - Seria/seriile tichetelor de masă care se completează cu seria sau diapazonul de serii a/al tichetelor de masă acordate salariatului. În cazul în care salariatul primeşte tichete cu una sau mai multe serii diferite, acestea se înregistrează în rânduri separate, cu indicarea repetată a numelui salariatului - Numele și prenumele salariatului - Numărul personal de identitate al salariatului (IDNP) - Data acordării tichetelor de masă - Valoarea nominală a tichetelor de masă - Numărul tichetelor de masă acordate - Numărul de zile lucrate efectiv în luna precedentă pentru care se acordă tichetele de masă - Forma tichetului de masă, pe suport de hârtie sau pe suport electronic - Semnărtura salariatului. Conform pct. 4 din Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului nr. 44/2019 (în vigoare din 01.03.2019), Regulamentul menționat a fost completat cu pct. 231. Acesta prevede că, pentru transferurile efectuate pe suport electronic, salariatul nu este obligat să semneze în Registrul de evidenţă a tichetelor de masă eliberate salariaţilor. Concomitent, angajatorul este obligat să înştiinţeze lunar salariaţii despre valoarea tichetelor acordate pe suportul electronic şi data transferului acestora.
author icon

Victor Sîrbu

author icon

Sandra Dolghii

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2770 views

The date of publishing:

22 April /2019 10:00

Catalogul tematic

Noutăți | Deduceri fiscale

Tags:

tichet de masa | angajat | angajator | evidenta | salariat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon