News

Mai multă libertate pentru desfășurarea afacerilor: proiect, votat în prima lectură

Antreprenorii, în special cei asociați în Societăți cu Răspundere Limitată (SRL), vor obține mai multă libertate pentru creșterea și dezvoltarea afacerilor și vor avea mai puține interdicții la nivel de lege. Deputații au votat, vineri, 14 iulie, în prima lectură, un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative care reglementează relațiile între asociații sau fondatorii societăților comerciale. Modificările oferă  alternative decizionale pentru asociați, posibilitatea utilizării sistemelor de guvernare corporativă contemporane, concretizează drepturile asociaților și înlesnesc procedurile de utilizare a acestor drepturi, simplifică și optimizează procedurile.

 

Printre propuneri concrete, viceprim-ministrul Dumitru Alaiba a menționat excluderea plafonului de 50 de asociați pentru SRL, reieșind din bunele practici internaționale care nu prevăd asemenea limite.   

 

De asemenea, se propune comasarea într-un singur act constitutiv a contractului de constituire și a statutului companiei, care, în mare pare, se suprapun. Modificarea va simplifica sarcina atât a agenților economici, cât și a instituțiilor statului. Cu privire la capitalul social al companiilor, se propune eliminarea restricțiilor existente, astfel încât capitalul social să poată fi creat sau majorat din contul bunurilor, inclusiv celor consumptibile.

 

Totodată, adunările asociaților vor putea fi organizate online și fără proceduri de convocare, iar documentele vor putea fi păstrate în format electronic, fiind încurajată în acest mod lansarea afacerilor de către cetățenii din diasporă. De asemenea, asociații vor avea dreptul să fie reprezentați de un administrator, care va putea fi inclusiv persoană juridică. Deciziile în cadrul întâlnirilor se vor lua cu mai puține voturi: 2/3 și nu 3/4, pentru a debloca deciziile.

 

Așteptările în urma aplicării modificărilor legislative constau în creșterea numărului de investitori rezidenți și nerezidenți și a valorii investițiilor în diverse domenii; creșterea cifrei de afaceri, numărului de întreprinderi active, deschiderea a noi locuri de muncă; sporirea încrederii investitorilor, instituțiilor financiare și partenerilor externi față de climatul investițional național. 

 

Proiectul de lege urmează a fi votat și în lectura a doua.

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

916 views

The date of publishing:

17 July /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

dezvoltarea afacerilor

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon