News

Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile Oficiului Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, elaborată

Tarifele la serviciile prestate contra plată de către Instituția Publică „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe” (Oficiu) vor fi calculate în baza unei metodologii care va reglementa structura, modul de calculare, aplicare și ajustare a acestora.

 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat, în temeiul prevederilor HG nr. 633/2023, Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Oficiu și Nomenclatorul serviciilor prestate de către IP și tarifele la acestea, proiectele cărora urmează a fi analizate în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

 

Oficiul, conform proiectului metodologiei, va fi în drept să presteze următoarele tipuri de servicii: încercări de laborator; certificarea produselor; elaborarea documentelor normative; evaluarea tehnică; formarea prețurilor; expertiză tehnică; servicii de instruire şi atestare; servicii de cazare; proiectare; comercializarea documentelor normative; alte servicii conexe.

 

Se propune ca mecanismul aplicat la calcularea tarifelor să se bazeze pe principiul de acoperire a costurilor și cheltuielilor aferente prestării unui anumit serviciu. Totodată, în condițiile aprobării metodologiei în redacția propusă de către autor, nomenclatorul și componența concretă a costurilor și cheltuielilor care se vor utiliza la calcularea tarifelor pentru serviciile prestate de către Oficiu se va determina în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și se vor stabili în politicile contabile a IP.

 

Conform proiectului, în componența tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiu nu se vor include cheltuielile privind amenzile, penalitățile, despăgubirile pentru nerespectarea prevederilor legislației și clauzelor contractuale, cheltuielile legate de filantropie și sponsorizare.

 

Calcularea tarifelor se va efectua printr-o combinație dintre metoda costului efectiv și metoda costurilor de producție absorbante. Structura costurilor incluse în costul serviciilor prestate va cuprinde costurile directe (care pot fi direct atribuite unui anumit serviciu) și  costurile indirecte (care nu pot fi atribuite direct unui serviciu dar contribuie la realizarea serviciului într-un mod, care poate fi măsurat).

 

Tarifele calculate în baza metodologiei elaborate vor putea fi precizate şi modificate conform analizei contabile a necesității efectuării acestor precizări şi modificări. Actualizarea tarifelor pe parcursul anului calendaristic se va putea efectua numai în cazul când, sub influența unor factori obiectivi (oscilarea prețurilor la energia electrică, la combustibil, majorarea salariului minim etc.) şi valoarea sumară a parametrilor de precizare se va modifica cu peste 5% față de nivelul determinat la modificarea sau precizarea precedentă a tarifelor.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

438 views

The date of publishing:

29 March /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

locatiune | Construcția | urbanism | amenajare teritoriu

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon