News

Ministerul Finanțelor: finanțarea angajamentelor de plată pe 7 luni ale anului curent a fost executată integral

Ministerul Finanțelor informează despre onorarea tuturor angajamentelor de plată la situația din 31 iulie curent. Toate documentele de plată prezentate în Trezorerie au fost finanțate integral. 

 

Astfel, în primele 7 luni din anului curent, din bugetul de stat au fost efectuate cheltuieli în sumă de 43 mld. lei, ceea ce constituie 53,7% din buget, dintre care:

- din Fondul rutier, subvenții către Administrația de Stat a Drumurilor – 823,0 mil.lei; 
- transferuri către bugetele locale – 11,779 mld. lei, dintre care:  
     *transferuri cu destinație generală (bani care pot fi utilizați pentru acoperirea necesităților curente) –  1,964 mld. lei; 
     *transferuri cu destinație specială pentru învățământ, cultură și asistență socială - 8,726 mld. lei; 
     *transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor – 359,8 mil. lei 
      *din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (Programul “Satul european”) – 543 mil. lei;
      *transferuri din fondul ecologic și îmbunătățirea nivelului de trai în sectorul rural – 148,8 mil. lei.
- subvenționarea agricultorilor – 889,4 mil. lei; 
- mijloace fixe și investiții capitale – 715,3 mil. lei; 
- servicii, bunuri și procurări – 1,7 mld. lei. 

 

Pentru agenții economici, în vederea procesării restituirilor TVA și accize, Ministerul Finanțelor a transferat suma de 2,823 mld. lei. 

 

Către bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost efectuate transferuri în sumă de 10,541 miliarde de lei, inclusiv pentru acoperirea deficitului – 4,085 mld. lei, din contul încasărilor de impozite și taxe la bugetul de stat.

 

Acoperirea cheltuielilor menționate s-a efectuat din contul surselor interne (impozite și taxe), cât și din surse împrumutate de pe piața internă și granturi. 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

489 views

The date of publishing:

07 August /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

angajamente de plata

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon