News

Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune un șir de modificări la Codul muncii

Femeile gravide, femeile care au născut de curând și cele care alăptează, vor putea desfășura munca de noapte, munca în zilele de repaus, munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare doar din propria inițiativă, în baza unei cereri scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată, și de comun acord cu angajatorul. Dreptul la munca de noapte, în zilele de repaus și de sărbătoare nelurătoare vor putea fi realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2008 securității şi sănătății în muncă. De menționat, că conform prevederile legislației în vigoare nu se admite atragerea femeilor gravide, care au născut de curând și celora care alăptează la această muncă.  

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul modificărilor la Codul muncii nr. 154/2003 (CM) și Codul contravențional nr. 218/2008, în scopul armonizării cadrului normativ național cu standardele Uniunii Europene în domeniul legislației muncii.

 

Totodată, se propune completarea CM cu noțiuni noi și anume „muncă în schimburi” reprezentând modul de organizare a lucrului la unitate, în conformitate cu care salariații se succed la aceleași locuri de muncă în conformitate cu un anumit regim de muncă, inclusiv prin rotație și care poate fi de flux continuu sau discontinuu. Munci ușoare, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă de către autori, se vor considera toate muncile care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun și a condițiilor specifice în care acestea sunt efectuate nu pot aduce atingere securității, sănătății sau dezvoltării copiilor și nu sunt de natură să aducă atingere instruirii și pregătirii profesionale ale acestora.

 

În altă ordine de idei, se prevede completarea CM cu un articol nou (art. 1231) care va reglementa concediul neplătit pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceiași locuință cu salariatul. Acesta va putea fi acordat în baza unei cereri scrise ale salariatului, pe o durată de 5 zile lucrătoare, acordate o singură dată, într-un an calendaristic. La cerere, salariatul va anexa copia actului de identitate a persoanei pentru care se solicită concediul; declarația pe propria răspundere a salariatului, din care să rezulte faptul că persoana pentru care se solicită concediul pentru îngrijire locuiește în aceiași locuință cu salariatul; certificatul medical, eliberat de instituția medico-sanitară.

 

Proiectul propune expunerea în redacție nouă a art. 551 din Codul contravențional care prevede sancțiunile pentru utilizarea muncii nedeclarate. Conform autorilor, modificarea vizează statuarea contravenției pentru utilizarea muncii nedeclarate a fiecărui minor identificat reieșind din gravitatea încălcării.

 

Astfel, redacția propusă prevede că utilizarea muncii nedeclarate se sancționează cu amendă de la 60 la 90 u.c. aplicată persoanei fizice, de la 150 la 210 u.c. - persoanei cu funcție de răspundere, de la 210 la 300 u.c. - persoanei juridice. Aceeași acțiune săvârșită asupra unui minor, în condițiile aprobării modificărilor de către Parlament în două lecturi, se va sancționa cu amendă de la 120 la 150 u.c. aplicată persoanei fizice, de la 200 la 300 u.c. - persoanei cu funcție de răspundere, de la 300 la 400 u.c. - persoanei juridice.

 

Acțiunile date săvârșite asupra a două sau mai multor persoane se va sancționa cu amendă de la 210 la 1200 u.c. aplicată persoanei fizice, de la 360 la 1300 u.c. - persoanei cu funcție de răspundere, de la 460 la 1500 u.c. - persoanei juridice.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

740 views

The date of publishing:

14 February /2024 14:21

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

Codul muncii | modificari fiscale | ministerul muncii și protecției sociale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon