SFS monitor

Modalitățile de prezentare a declarației privind impozitul pe venit pentru anul 2023 de persoanele fizice-cetățeni

 

La 30 aprilie 2024 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentrul anul 2023, reamintește Serviciul Fiscal de Stat.

 

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

 

Modalitatea de depunere a declarației

Pașii necesari de a fi parcurși

Confirmarea de depunere a declarației

Pe suport de hârtie personal/reprezentant la Direcțiile  deservire fiscală

La prezentarea la sediul Direcției deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul va prezenta buletinul de identitate sau un alt document ce confirmă identitatea.

Declarația poate fi prezentată în adresa SFS de către reprezentantul /reprezentantul legal al contribuabilului, cu condiția confirmării identității și împuternicirilor acestuia prin procură sau printr-un certificat/ act emis de autoritatea competentă.

Recipisa eliberată de către funcționarul fiscal responsabil de primirea Declarațiilor.

Prin intermediul oficiului poștal,

printr-o scrisoare recomandată

Declarația se completează și se semnează   de contribuabil, ulterior fiind remisă în adresa Serviciului Fiscal  de Stat printr-o scrisoare recomandată.

Avizul poștal de recepție.

 

În format electronic

  1. Autentificarea prin MPass în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina-web oficială www.sfs.md.
  2. Accesarea serviciului „Declarație electronică”;
  3. Accesarea, validarea sau ajustarea Declarației precompletate, inclusiv efectuarea desemnării procentuale în valoare de 2% către instituțiile care desfășoară activități de utilitate publică – asociații obștești, fundații, culte religioase și părți componente ale acestora;
  4. Semnarea prin intermediul serviciului MSign.

Recipisa electronică de confirmare a acceptării în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

Semnată electronic prin transmitere la adresa de e-mail: mail@sfs.md

  1. Declarația se completează și se semnează  electronic.
  2. Declarația se transmite la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat: mail@sfs.md.

 

Notificarea recepționată la

e-mail-ul de expediere.

Declarația semnată olograf, scanată și remisă la adresa de

e-mail:  cet@sfs.md

Este posibilă prezentarea Declarației  semnate olograf în formă scanată la adresa de e-mail: cet@sfs.md.

Declarația se consideră recepționată cu condiția confirmării identității declarantului.

Notificarea recepționată la adresa de e-mail  de expediere (în termen de 3 zile lucrătoare)*.

 

* În cazul în care informația din Declarația prezentată la adresa de e-mail cet@sfs.md   necesită verificări suplimentare, contribuabilului îi va fi remisă la adresa de e-mail o notificare privind recepționarea condiționată a declarației, în care se va indica motivul recepționării condiționate și acțiunile care urmează să le întreprindă în acest sens.

 

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa pagina-web oficială www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția deservire fiscală la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

812 views

The date of publishing:

27 March /2024 08:00

Catalogul tematic

Persoana fizică | Impozitul pe venit

Tags:

impozit pe venit | persoana fizică | serviciul fiscal de stat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon