Documents and comments

Modificări în Regulamentul cu privire la SIA de crearea și circulație a facturilor fiscale electronice

În Monitorul Oficial 9 iunie curent Serviciul Fiscl de Stat a publicat Ordinul nr. 185 din 6 iunie 2023 cu privire la modificarea Ordinului SFS  nr. 317 din 26 iunie 2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura”.

 

În continuare oferim posibilitatea de a consulta integral ordinul publicat.

 

Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 317 din 26 iunie 2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura” În temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere,

ORDON:

1. Regulamentul cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.317 din 26 iunie 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.159, art.580 din 30.06.2020) se modifică după cum urmează:

 

1) La pct.1, textul „Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.” se substituie cu textul „Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.”.

 

 2) La pct.2, noțiunea „Semnătură” se expune în următoarea redacție: „ Semnătură – semnătură electronică calificată, emisă în condiţiile legislaţiei în vigoare de către prestatorii de servicii de certificare a cheilor publice acreditaţi în domeniu.”.

 

 3) La pct. 5, textul „semnăturii electronice avansate calificate conform legislaţiei privind semnătura electronică şi documentul electronic, precum şi normelor tehnice din domeniu” se substituie cu textul „semnăturii electronice calificate conform legislaţiei privind identificarea electronică și serviciile de încredere, precum şi normelor tehnice din domeniu”.

 

 4) La pct.6, textul „la compartimentul „Contribuabili”, categoria „Lista contribuabililor care au obligaţia utilizării facturii fiscale electronice”.” se substituie cu textul „la compartimentul „Persoane juridice”, categoria „Utilizatori SIA „e-Factura””.

 

 5) Regulamentul se completează cu pct.251 cu următorul conținut: „251. Algoritmul de atribuire a seriei și numărului facturii fiscale este alcătuit conform următorului principiu: Seria „Exx” Numărul „xxxxxxxxx”. Seria facturii fiscale este compusă din trei litere, unde prima literă este „E” și rămâne nemodificată, a doua literă este „A” și se modifică în ordine alfabetică la consumarea ultimului număr din Numărul facturii fiscale, a treia literă este „A” și se modifică în ordine alfabetică la consumarea ultimului număr din Numărul facturii fiscale. Astfel, prima serie a facturii fiscale va fi EAA, iar ultima EZZ. Numărul facturii fiscale este compus din nouă cifre, unde șirul numeric se inițiază de la numărul 000000001 cu finalizarea la numărul 999999999. Astfel, primul număr al facturii fiscale va fi EAA000000001, iar ultimul EZZ999999999.”. 2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

DIRECTOR Petru ROTARU

Nr. 185. Chişinău, 6 iunie 2023

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Monitorul Oficial al RM | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1071 views

The date of publishing:

12 June /2023 10:51

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

servicii electronice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon