The person who aren't residents

icon Modificări operate în formularul Dării de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în RM și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-17)

Astăzi, în Monitorul Oficial (nr.379-382) a fost publicat Ordinul Ministrului finanțelor nr.90 din 4 octombrie 2023, prin care au fost introdus unele modificări în formularul-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova şi veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-17) și a Modului de completare a acesteia, aprobate prin Ordinul MF nr. 69/2017.   Ajustările efectuate au fost operate urmare a  modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 356/2022 pentr...

author icon

Irina Trocin

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

596 views

The date of publishing:

10 October /2023 11:51

Domeniu:

Impozitarea nerezidenţilor

Tags:

impozitarea nerezidentilor

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon