News

Modificările la Legea privind plata pentru poluarea mediului, aprobate în lectura a doua

Proiectul de lege prin care se operează modificări la Legea nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, ce au ca scop includerea unui mecanism de scutire de taxa pentru ambalaje a subiecților care recuperează și reciclează ambalaje introduse pe piață de către aceștia, a fost aprobat în lectura a doua.

 

Astfel, agenții economici care sunt înregistrați în SIA MD (Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor”) vor  beneficia de o scutire de taxa pentru ambalaje, egală cu raportul dintre cantitatea de deșeuri valorificate și cantitatea de deșeuri care corespunde obiectivului de valorificare conform anexei nr. 2 din HG nr.561/2020, înmulțit cu taxa pe ambalaje.

 

După cum se menționează în nota proiectului, mecanismul REP impune agenții economici să recicleze și să valorifice deșeurile,  fie individual sau prin sistem colectiv, ceea ce implică costuri. Concomitent cu aplicare REP, producătorii și importatorii de mărfuri achită și taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Această situație creează presiune financiară dublă nejustificată pentru mediul de afaceri.

 

În același timp, subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv sau care nu s-au înregistrat ca sistem individual, calculează și achită plățile corespunzătoare și prezintă darea de seamă respectivă lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare cele de gestiune.

De asemenea, în Legea privind plata pentru poluarea mediului a fost completată cu poziții tarifare noi, care conform Nomenclatorului combinat al mărfurilor reprezintă ambalaje fabricate din hârtie, carton, plastic, sticlă, metale sau lemn, ce vor fi supuse taxei pentru ambalaje. În prezent, sunt taxate doar ambalajele din masă plastică, ambalajul primar compozit și cel primar din aluminiu.

Proiectul urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

849 views

The date of publishing:

01 August /2023 08:02

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

taxa pentru poluarea mediului

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon