News

Modificările la Legea privind plata pentru poluarea mediului, publicate

Subiecții care vor atinge obiectivul de valorificare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje vor fi scutiți de plata taxei pe ambalaje. Subiecții înregistrați în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” (SIA-MD) vor beneficia de o scutire de taxa pe ambalaje egală cu raportul dintre cantitatea de deșeuri valorificate și cantitatea de deșeuri care corespunde obiectivului de valorificare prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 561/2020, înmulțit cu cota taxei pe ambalaje.

 

Vineri, 1 septembrie, în „Monitorul oficial” a fost publicată Legea nr. 247 din 31 iulie 2023 pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, elaborat în scopul armonizării unor aspecte ce țin de aplicarea principiilor responsabilității extinse a producătorului (REP) de ambalaje, prevăzute în Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Legea nr. 209/2016) și HG nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (HG nr. 561/2016) cu Legea nr. 1540/1998.

 

Totodată, Legea nr. 247/2023 prevede o nouă redacție a lit. b) alin. (2) din art. 11 al Legii nr. 1540/1998, care prevede că din categoria de mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării fac parte ambalajul fabricat din plastic, lemn, hârtie, carton, sticlă, metale (inclusiv aluminiu) și/sau compozit (clasificate la pozițiile tarifare 3923, 4415, 4819, 7010, 7310, 7311 00, 7606 12, 7612, 7613 00 000) ce conține produse. Legea publicată stabilește că cota taxei pe ambalaje din plastic va constitui 4500 lei/t, lemn – 1400 lei/t, hârtie și carton – 1000 lei/t, sticlă – 2000 lei/t, metale (inclusive aluminiu) – 1400 lei/t, compozit – 1000 lei/t.

 

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor (în termen de 30 de zile de la data publicării în „MO”), vor fi abrogate lit. c) și d) al alin. (2) din art. 11. Redacția actuală a acestora stabilește că ambalajul primar compozit care conține produse și ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conține produse, fac parte din categoria de mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării.

 

Subiecții taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului vizați1 la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 1540/1998 care nu fac parte dintr-un sistem colectiv ori nu s-au înregistrat ca sistem individual, conform modificărilor publicate, vor calcula și achita plățile corespunzătoare și vor prezenta darea de seamă respectivă lunar, până la data de 30 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.

 

Totodată, completările la art. 14 din Legea nr. 1540/1998 prevăd că subiecții vizați1 la art. 11 alin. (1) care vor face parte dintr-un sistem colectiv ori se vor înregistra ca sistem individual vor calcula și achita plățile corespunzătoare și prezenta darea de seamă respectivă anual, până la data de 30 aprilie a anului imediat următor anului de gestiune.

 

Se prevede că pentru anul 2023, obiectivele de valorificare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor calcula în baza cantității de ambalaje care vor fi puse la dispoziție pe piață începând cu data intrării în vigoare a modificărilor operate la Legea nr. 1540/1998. Până la introducerea obiectivelor de valorificare a materialelor compozite în HG nr. 561/2020, obiectivele de valorificare a materialelor compozite vor corespunde obiectivelor de valorificare a hârtiei și cartonului.

---------------------------

1LEGE Nr. 1540 din 25-02-1998 privind plata pentru poluarea mediului

 

Articolul 11. Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului 

(1) Subiecţi ai taxei reglementate de prezentul articol sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, și care:

a) produc mărfuri indicate la alin. (2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării;
b) importă mărfuri indicate la alin. (2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării;
c) procură de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia mărfuri indicate la alin. (2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării. 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2644 views

The date of publishing:

01 September /2023 10:02

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

taxa pentru poluarea mediului

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon