News

Modificările la Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, elaborate

Ministerul Finanțelor a lansat pentru consultări publice proiectul modificărilor la Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli (Regulament), aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.3/2023, elaborat în scopul aducerii în concordanță a prevederilor actului normativ cu prevederile1 Legii nr.61/2024 în partea ce ține de modului de determinare a sumei pasibile rambursării (aferente modificării Legii nr.337/2022 privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli).

 

Astfel, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, Regulamentul va stabili că subiecții eligibili pentru rambursarea TVA pentru perioada din Programul de rambursare a TVA vor fi producătorii agricoli pentru care nu mai puțin de 95% din activitatea desfășurată pe parcursul anului 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.a) (luna aprilie 2022 şi până în luna iunie 2023 inclusiv) sau pe parcursul anului 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct. 1 lit.b) (luna iulie 2023 şi până în luna iunie 2024 inclusiv), reprezintă una sau mai multe dintre activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Ordinul nr.28/2019 al Biroului Național de Statistică.

 

Conform modificărilor elaborate, ponderea activității desfășurate se va aprecia în baza raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2022 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada aprilie 2022 şi până în iunie 2023 inclusiv; a raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2023 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada iulie 2023 şi până în luna iunie 2024 inclusiv.

 

Se prevede că noile reglementări vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul oficial şi se vor pune în aplicare pentru perioadele fiscale ce fac parte din perioada Programului de rambursare a TVA conform Legii nr.337/2022.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului vor fi acceptate până la 12 aprilie anul curent.

 

____________________

1LEGE Nr. 61 din 21-03-2024 pentru modificarea unor acte normative

Legea nr. 337/2022 privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 413–425, art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) pentru care nu mai puțin de 95% din activitatea desfășurată pe parcursul anului 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la art. 6 lit. a), sau pe parcursul anului 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la art. 6 lit. b), reprezintă una sau mai multe dintre activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Ordinul nr. 28/2019 al Biroului Național de Statistică;”.

2. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„ (3) Suma totală rambursată pentru perioada stabilită la art. 6 lit. a) nu poate depăși suma TVA destinată deducerii pentru perioada fiscală ulterioară reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2022, iar suma totală rambursată pentru perioada stabilită la art. 6 lit. b) nu poate depăși suma TVA destinată deducerii pentru perioada fiscală ulterioară reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2023.”

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

395 views

The date of publishing:

10 April /2024 09:19

Domeniu:

T.V.A. | Agricultura

Tags:

consultari publice | rambursare tva | Agricultură

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon