News

Modul de instituire și funcționare a centrelor unificate de prestare a serviciilor publice

Centrele unificate de prestare a serviciilor publice vor fi instituite în vederea eficientizării prestării serviciilor publice, sporirea accesului la servicii publice, reducerii sarcinilor administrative și minimalizării costurilor serviciilor date atât pentru beneficiari de servicii, cât și indirect pentru prestatorii de servicii publice, precum și informării, promovării utilizării serviciilor electronice, abilitării și dezvoltării competențelor digitale.

 

În cadrul ședinței din 26 aprilie anul curent Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de instituire și funcționare a centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (centre unificate), elaborat de către Agenția de Guvernare Electronică (AGE) în vederea realizării Planului de acțiuni al Guvernului și în temeiul prevederilor art. 6 alin. a), b) și c), art. 14 alin. (2) și art. 16 alin. (5) din Legea nr. 234/2021 cu privire la serviciile publice.

 

Conform Regulamentului, centrele unificate vor fi instituite în cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul întâi doar cu acceptul acestor autorități, confirmat prin aprobarea deciziei respective de către consiliul local vizat. Urmare a luării deciziilor, va urma un proces de notificare către AGE, proces care va derula concomitent cu evaluarea conformității la standardele minime de organizare a activității centrelor unificate.

 

Misiunile diplomatice/oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare vor realiza funcția de ghișeu unic în prestarea serviciilor publice, pentru segmentul de primă linie (front-office), pentru asigurarea completării, transmiterii de către beneficiarul de servicii publice a cererilor de prestare a serviciilor publice și/sau obținerii rezultatelor prestării acestora. În acest sens, organizarea și activitatea acestora va avea loc în conformitate cu prevederile actelor normative aferente activității misiunilor diplomatice și oficii consulare, iar Regulamentul aprobat va servi drept suport metodologic pentru standardizarea prestării serviciilor publice și accesul universal la acestea.

 

Prestarea serviciilor publice a diferitor prestatori de servicii prin intermediul centrelor unificate va fi realizată în baza acordurilor semnate între AGE, în calitate de instituție coordonatoare, și prestatorii de servicii publice. Astfel, nu vor fi semnate acorduri multilaterale dintre autoritățile APL de nivelul întâi în calitate de beneficiari pe de o parte și AGE și prestatorii de servicii publice, pentru a diminua formalitățile necesare coordonării acestor acorduri și facilita accesul centrelor unificate la o gamă largă de servicii publice oferite printr-un mecanism unic de către prestatorii de servicii publice.

 

De menționat, că anterior, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 322/2021 cu privire la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice, au fost instituite 17 centre prin intermediul cărora, la prima etapă, erau disponibile serviciile Agenției Servicii Publice și Casei Naționale de Asigurări Sociale, iar ulterior prin intermediul acestora a fost posibilă accesarea serviciilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Astfel, din ianuarie până în octombrie 2022, prin intermediul a 17 centre au fost efectuate 9614 accesări ale serviciilor publice și plăți pentru servicii digitalizate.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

393 views

The date of publishing:

26 April /2023 10:34

Domeniu:

Noutăți

Tags:

servicii publice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon