News

Modul declarării mărfurilor importate/exportate de către agenții economici din Transnistria poate fi revizuit

Ministerul Mediului a înaintat pentru consultări publice proiectul modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 1001/2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, scopul căruia este excluderea tratamentului diferențiat din punct de vedere a legislației de mediu a agenților economici din raioanele de est ale RM și a agenților economici din restul republicii.

 

Astfel, se propune a fi exclusă din actul normativ prevederea care oferă agenților economici din raioanele de est ale Moldovei dreptul de import și export fără perceperea drepturilor de import și a plății pentru poluarea mediului.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, pct. 1 al HG nr. 1001/2001 va prevedea că procedura declarării şi vămuirii mărfurilor introduse în/scoase de  pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale RM înregistraţi la  Agenția Servicii Publice se efectuează în funcţie de regimul vamal solicitat. Redacția în vigoare stabilește că în acest caz nu se percep drepturile de import şi plata pentru poluarea mediului, cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale.

 

În opinia autorilor, norma în vigoare nu permite respectarea principiilor de justiție fiscală, sunt discriminați agenții economici care importă pe teritoriul Moldovei sau exportă mărfurile finite, asupra cărora au fost aplicate taxe de mediu. Totodată, normele care oferă unui anumit grup de producători avantaje comerciale, sporesc riscul evaziunii fiscale și scad din transparența fiscală.

 

Conform estimărilor preliminare, aplicarea noilor prevederi nu presupune alocări suplimentare din bugetul de stat, totodată, în urma modificărilor propuse, se așteaptă ca mediul concurențial din Republica Moldova să fie mai just, urmărindu-se excluderea concurenței neloiale din partea agenților economici înregistrați în stânga Nistrului, care ar ridica gradul de competitivitate internă a producătorilor autohtoni.

 

Proiectul urmează a fi consultat până la 5 noiembrie curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1132 views

The date of publishing:

31 October /2023 08:01

Domeniu:

Noutăți

Tags:

Transnistria | mărfuri importate

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon