SFS monitor

IFS mun. Chișinău: acțiuni susținute de combatere a comerțului ilicit

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, a întreprins următoarele acțiuni. În perioada 05-20 august 2015 funcționarii fiscali din cadrul IFS mun. Chișinău au organizat un șir de acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor care desfășoară activități de comerţ în pieţile din mun. Chişinău a cărnii şi produselor din carne, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării etc. De menționat, că în cadrul controalelor fiscale accentul a fost pus pe combaterea comerțului ilicit, ce se exprimă prin desfășurarea activităților fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege. În rezultatul a 111 controale fiscale s-au constatat încălcări ale legislației fiscale, respectiv:
  • 6 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și control existente și 2 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar în lipsa mașinii de casă și control cu memorie fiscală, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 3 cazuri de neasigurare a bilanțului numerarului în mașina de casă și control, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 9 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare;
  • 94 cazuri de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare fiind întocmite procese-verbale conform prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul Contravențional al RM.
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 104,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 286,0 mii lei. De remarcat că în 2 cazuri a fost constatată desfășurarea activității de întreprinzător pe baza patentelor de întreprinzător pentru care este prevăzut alt gen de activitate și într-un caz desfășurarea activității de întreprinzător pe baza patentei de întreprinzător de altă persoană decât cea indicată în patentă. În toate cazurile patentele de întreprinzător au fost ridicate și transmise la organele fiscale teritoriale pentru a fi retrase de la deținătorii acestora. Luând în considerare că rezultatele controalelor denotă amplificarea activității ilicite de comerț a cărnii și produselor din carne, acțiunile Serviciului Fiscal de Stat și în continuare vor fi orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară astfel de activități, cu scopul conformării benevole a acestora cerințelor legislației în vigoare. Totodată specificăm că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancționarea contribuabililor, ci instituirea unui cadru unitar al relațiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri și cetățeni, bazat pe încrederea și susținerea reciprocă, ceea ce va condiționa reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și, respectiv, a numărului sancțiunilor aplicate agenților economici.


via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1441 views

The date of publishing:

25 August /2015 11:16

Domeniu:

Noutăți fiscale

Tags:

IFS pe mun. Chişinău | combatere | comerţ ilicit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon