SFS monitor

IFS pe mun. Chișinău promovează instruirea continuă a propriilor angajați

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, în perioada 25 – 29 august 2014, a desfășurat diverse acțiuni ce urmăresc promovarea conformării fiscale voluntare, sporirea bazei impozabile și administrarea eficientă a procesului de colectare de venituri la buget.
 1. Au fost organizate două seminare destinate contribuabililor din raza teritoriului administrat, la temele: Principiile de determinare a obligaţiilor fiscale; Drepturile şi obligaţiunile contribuabilului; Prezentarea dărilor de seamă (în termen, cu întârziere, repetat); Consecinţele achitării „salariului în plic”; Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare; Utilizarea serviciilor electronice în procesul de raportare fiscală;
 2. Au fost desfăşurate două şedinţe cu reprezentanţii entităţilor care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA, în cadrul cărora au fost supuse analizei cifrele de afaceri ale entităţilor aspirante și s-a reiterat necesitatea conformării benevole la cadrul legislativ care reglementează activitatea de întreprinzător;
 3. Au fost organizate şi desfăşurate trei şedinţe de conformare benevolă, cu audierea agenţilor economici care activează în domeniul comerţului, alimentaţiei publice. Acestora le-au fost înmânate scrisori referitor la conformarea voluntară şi neutilizarea schemelor de eschivare de la plata obligaţiunilor fiscale, declararea şi achitarea valorii integre a salariului achitat;
 4. Au fost desfăşurate cinci seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme: Modalitatea restiturii mijloacelor băneşti conform Hotărîrii executării judecătoreşti; Modalitatea reflectării în contul curent a veniturilor la Bugetul Public Naţional; Procedura estimării obligaţiilor fiscale;
 5. Particularităţile aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice; Aspecte ale calculării impozitului pe bunurile imobiliare; Particularităţile aplicării taxelor locale şi rutiere; Studierea Legii nr. 25-XVI din 22.02.2008 cu privire la Codul de Conduită a funcţionarului public; Studierea recomandărilor metodice şi a scrisorilor parvenite din partea MF, IFPS;
 6. Au fost efectuate 80 de vizite fiscale, inclusiv: 28 de vizite fiscale consultative la agenţii economici nou-înregistraţi, în cadrul cărora li s-au adus la cunoştinţă prevederile actelor normative, termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor, tipurile de încălcări fiscale şi mărimea sancţiunilor fiscale, declararea subdiviziunilor, aplicarea MCC, luarea la evidenţă a conturilor bancare, înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitor al TVA, Ghidul de Asistenţă în lansarea afacerilor, 6 – urmare a solicitării facturilor fiscale, 23 – înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitori ai TVA, 1 – în urma analizei Registrului general electronic al facturilor fiscale, 1 – urmare a modificării adresei juridice şi/sau fondatorilor, 1 – în baza scrisorilor parvenite din partea organului ierarhic superior, 20 - în urma analizei economico – financiare a agenţilor economici din domeniul stomatologiei, alimentaţiei publice, agenţiilor imobiliare, pieţelor, construcţiei, schimbului valutar etc.;
 7. A fost desfăşurată o şedinţă privind audierea restanţierilor, de comun cu CNAS, CNAM, Preturile din sector, cu participarea a 6 agenţi economici restanţieri, în urma cărora au fost achitate la buget 43,5 mii lei;
 8. Au fost întreprinse un şir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării faptice şi operative, inclusiv la comercianţii ce desfăşoară comerţ stradal, în incinta pieţelor, centrelor comerciale, la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, servicii medicale, farmacii, servicii de reparaţie a tehnicii, frizerii, comercianţii cu flori vii etc.
Au fost efectuate 4 controale fiscale faptice cu ieşire la faţa locului, la agenţii economici care activează în domeniul stomatologiei, alimentaţiei publice, agenţiilor imobiliare. Urmare a inspecțiilor efectuate, a fost întocmit un act de control cu aplicarea amenzii, mărimea căreia va fi stabilită după adoptarea Deciziei. Totodată, au fost efectuate 87 de controale fiscale operative, la care s-au stabilit 10 încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 57.0 mii lei, şi 70 de încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 50,5 mii lei, inclusiv:
 • 6 controale la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, la care s-a stabilit o încălcare fiscală, cu aplicarea sancţiunii în sumă de 5,0 mii lei, şi o încălcare contravenţională, cu aplicarea sancţiunii în sumă de 1,0 mii lei;
 • 5 controale la comercianţii din incinta centrelor comerciale, la care s-au stabilit 4 încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 20,0 mii lei, şi 4 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 4,5 mii lei;
 • 19 controale la comercianţii din incinta pieţelor, la care s-a stabilit o încălcare fiscală, cu aplicarea sancţiunii în sumă de 7,0 mii lei, şi 18 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 12,1 mii lei;
 • 32 de controale la comercianţii stradali, la care s-au stabilit 32 de încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 22,4 mii lei;
 • 2 controale la frizerii, la care s-au stabilit 2 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în mărime de 0,9 mii lei;
 • 1 control în domeniul prestării serviciilor de reparaţie a tehnicii, la care s-a stabilit o încălcare contravenţională, cu aplicarea sancţiunii în mărime de 0,2 mii lei;
 • 5 controale în domeniul prestării serviciilor de parcare a transportului, la care s-au stabilit 2 încălcari fiscale, cu aplicarea sancţiunii în mărime de 10,0 mii lei, şi 4 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 3,7 mii lei;
 • 4 controale la comercianţii cu flori vii, la care s-au depistat 4 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 2,8 mii lei;
 • 1 control în domeniul prestării serviciilor medicale, 5 controale la alte servicii, la care nu s-au stabilit încălcari;
 • 7 controale în baza petiţiilor parvenite pe adresa Serviciului Fiscal de Stat, la care s-au stabilit 2 încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor în mărime de 15,0 mii lei, şi 4 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 2,9 mii lei.

1598 views

The date of publishing:

03 September /2014 11:07

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

IFS | instruire | angajat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon