SFS monitor

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău a convocat Consiliul de Conformare

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, în perioada 01 – 05 septembrie 2014, a continuat acțiunile ce urmăresc promovarea conformării fiscale voluntare și creșterea bazei de impozitare. Astfel, în perioada menționată:
 1. Au fost organizate şi desfăşurate 4 seminare destinate contribuabililor din raza teritoriului administrat, la temele: Drepturile şi obligaţiunile contribuabililor; Aplicarea maşinilor de casă şi control; Utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală; Particularităţile reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată; Completări în baza generalizată a practicii fiscale; Calendarul fiscal al contribuabilului; Aspecte ale conformării benevole; Monitoring-ul noutăţilor actelor legislative şi normative; Particularităţile reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată;
 2. Au fost organizate şi desfăşurate 2 şedinţe cu reprezentanţii entităţilor care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA, în cadrul căreia au fost supuse analizei cifrele de afaceri ale entităţilor aspirante; s-a reiterat necesitatea conformării benevole la cadrul legislativ care reglementează activitatea de întreprinzător;
 3. Au fost organizate şi desfăşurate 2 şedinţe de conformare benevolă cu audierea agenţilor economici, care activează în domeniul comerţului şi construcţiei. Acestora le-au fost înmînate scrisori referitor la conformarea voluntară şi neutilizarea schemelor de eschivare de la plata obligaţiunilor fiscale, declararea şi achitarea valorii integre a salariului achitat;
 4. A fost organizată şi desfăşurată şedinţa Consiliului de Conformare a IFS mun. Chişinău, la care a fost prezentată analiza economico – financiară a activităţii agenţiilor imobiliare, care prezintă risc pentru administrarea fiscală. În scopul acordării recomandărilor şi soluţiilor practice în creşterea gradului de conformare a contribuabililor, identificării deficienţelor în procesul deservirii contribuabililor, ridicării nivelului de transparenţă şi de responsabilitate, înaintării metodelor de convingere ca posibilii evazionişti să-şi onoreze obligaţiile fiscale pentru a asigura conformarea acestora, agenţilor economici prezenţi li s-a atenţionat asupra revizuirii activităţii în direcţia majorării calculărilor şi achitărilor faţă de Buget Public Naţional, asupra politicii privind achitarea salariului angajaţilor întreprinderii, asupra corectitudinii calculării impozitului pe venit reţinut din salariu, cît şi asupra conformării benevole la declararea şi plata obligaţiilor fiscale.


 5. Acestora, li s-a relevat, repetat, că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici. De asemenea, s-a accentuat problema eradicării flagelului fenomenului plăţii salariului achitat „în plic”, „muncii la negru” şi consecinţele acestuia asupra BPN, cît şi a angajatorului şi angajatului.
  Totodată, s-a menţionat că, în cazul neconformării voluntare, Inspectoratul Fiscal de Stat va întreprinde măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv şi calcularea obligaţiilor fiscale prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte în cadrul controalelor. Tuturor celor prezenţi li s-au înmânat, sub semnătură, scrisori privind conformarea benevolă şi despre neadmiterea faptului achitării salariului „în plic” şi a „muncii la negru”.
 6. Au fost organizate şi desfăşurate 9 seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme: Regimul fiscal pentru reţinerea impozitului pe venit din plăţile îndreptate în favoarea subiecţilor ce practică activitate profesională; Modul de înregistrare a facturilor fiscale în registrul general al facturilor fiscale (Ordinul IFPS nr.446 din 21.06.2012); Legea privind licenţierea unor genuri de activitate nr. 451 din 30.07.2001; Modul de calculare, achitare şi declarare a impozitului pe venit din activitatea operaţională pentru anul 2014; Regulamentul cu privire la controlul efectuat la faţa locului prin metoda verificării operative; Prevederile Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale; Hotărîrea Guvernului nr. 707 din 09.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind avertizorii de integritate; Particularităţile restituirii sumelor plătite în plus de către perosanele fizice cetăţeni; Regimul fiscal pentru reţinerea impozitului pe venit din plăţile îndreptate în favoarea subiecţilor ce practică activitate profesională; Studierea recomandărilor metodice şi a scrisorilor parvenite din partea MF, IFPS;
 7. Au fost efectuate 98 de vizite fiscale, inclusiv: 31 vizite fiscale consultative la agenţii economici noi înregistraţi, în cadrul cărora li s-au adus la cunoştinţă prevederile actelelor normative, termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor, tipurile de încălcări fiscale şi mărimea sancţiunilor fiscale, declararea subdiviziunilor, aplicarea MCC, luarea la evidenţă a conturilor bancare, înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitor al TVA, Ghidul de Asistenţă în lansarea afacerilor, 13 – urmare a solicitării facturilor fiscale, 22 – înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitori ai TVA, 1 – înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitori ai accizelor, 3 – în urma analizei Registrului general electronic al facturilor fiscale, 7 – urmare a modificării adresei juridice şi/sau fondatorilor, 3 – în baza scrisorilor parvenite din alte sectoare, 18 - în urma analizei economico – financiare a agenţilor economici din domeniul comerţului, stomatologiei, alimentaţiei publice, agenţiilor imobiliare, pieţelor, construcţiei, turismului, schimbului valutar etc.;
 8. Au fost organizată şi desfăşurată o şedinţă privind audierea restanţierilor de comun cu CNAS, CNAM, Preturile din sector cu participarea a 8 agenţi economici restanţieri, în urma cărora, de către 5 agenţi economici, au fost achitate la buget 136,7 mii lei;
 9. Au fost efectuate 2 controale fiscale faptice cu ieşire la faţa locului, la agenţi economici care activează în domeniul alimentaţiei publice.
Totodată, au fost întreprinse un şir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării operative, inclusiv la comercianţii ce desfăşoară comerţ stradal, în incinta pieţelor, centrelor comerciale, la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, turismului, servicii medicale, farmacii, servicii de reparaţie a tehnicii, reparaţie auto, frizerii, schimb valutar, jocuri de noroc, etc. Astfel, au fost efectuate 116 de controale fiscale, la care s-au stabilit 25 de încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 213,0 mii lei şi 68 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 50,8 mii lei, inclusiv:
 • 10 controale la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, la care s-a stabilit 2 încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 35,0 mii lei şi 4 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 4,0 mii lei;
 • 21 de controale la comercianţii din incinta magazinelor, centrelor comerciale, la care s-au stabilit 8 încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 75,0 mii lei şi 7 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 8,0 mii lei;
 • 52 de controale la comercianţii din incinta pieţelor, la care s-a stabilit 5 încălcări fiscale cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 27,0 mii lei şi 48 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 31,5 mii lei;
 • 7 controale la comercianţii stradali, la care s-au stabilit 3 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 2,1 mii lei;
 • 2 controale la schimburi valutare, la care s-a stabilit 1 încălcare contravenţională, cu aplicarea sancţiunii în sumă de 1,0 mii lei;
 • 1 control în domeniul prestării serviciilor de transport, la care s-a stabilit 1 încălcare contravenţională, cu aplicarea sancţiunii în mărime de 0,2 mii lei;
 • 3 - în domeniul jocurilor de noroc, 3 - la farmacii, 1 - la frizerii, 3 - la alte servicii, la care nu s-au stabilit încălcări;
 • 13 controale în baza petiţiilor parvenite în adresa Serviciului Fiscal de Stat, la care s-au stabilit 10 încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor în mărime de 76,0 mii lei şi 4 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 4,0 mii lei.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1784 views

The date of publishing:

09 September /2014 14:19

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

inspectoratul fiscal | contribuabili | agenti economici

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon