SFS monitor

Opțiunea SFS în favoarea conformării fiscale voluntare deja dă roade

În luna mai se împlinește exact un an de cînd ați preluat funcția de Șef al IFPS. Spuneți-mi, Vă rog, cu ce sentimente ați revenit în această funcție după atîția ani? Am parcurs, în primul rînd, sentimente de neliniște, conștient de faptul că îmi asum riscurile de a gestiona un domeniu de o importanță vitală pentru statul nostru. În condițiile în care realitățile social-politice și economice au avansat enorm, activitatea fiscului mai rămînea ostatic al unor vremuri trecute. Necesitatea de a adapta sistemul la rigorile timpului dicta acțiuni energice, pe alocuri chiar radicale, și, evident, aveam anumite îndoieli dacă avem capacități suficiente pentru a evoluționa. Astăzi nu mai avem indoieli că autoritatea fiscală națională poate fi energizată și transformată într-o instituție modernă, capabilă să gestioneze eficient procesul de acumulare a veniturilor la buget. Evident, în acest sens este necesar ca eforturile interne să întrunească asentimentul factorului politic. Ce ați reușit să schimbați în primul an de activitate? Care Vă sunt planurile pe viitor cu privire la modernizarea sistemului administrării fiscale, pentru viitorul imediat, dar și în perspectivă mai îndelungată? De la bun început, am jalonat noul itinerar al fiscului, conform sloganului „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului!”. Toate eforturile noastre urmăresc transformarea SFS într-o instituție a statului care oferă servicii contribuabililor, ci nu una care operează doar controale și aplică amenzi. Serviciile oferite contribuabililor de către SFS (îndrumare şi asistenţă, comunicare, simplificarea procedurilor) reprezintă instrumentul prin care administraţia fiscală vine în sprijinul contribuabilor, pentru a facilita îndeplinirea obligaţiilor fiscale ce le revin şi constituie premisa esenţială pentru creşterea civismului fiscal. Anume acestui scop sunt orientate acțiunile noastre. Dacă e să elucidez ce schimbări au fost realizate, prin exemple concrete, atunci voi aminti doar serviciile electronice lansate în suportul contribuabililor. La o recentă întrevedere cu contribuabilii din raioane, conducătorul unei întreprinderi ne-a mulțumit, bunăoară, pentru serviciul „e-Factura”, grație căruia face economii lunare de peste două mii de lei, din faptul că nu mai este nevoit să cumpere facturi. De asemenea, un prilej de mîndrie ne oferă și un alt serviciu electronic, Contul curent al contribuabilului, care vine în ajutor atît contribuabililor, cît şi SFS, şi anume măreşte gradul de conformare benevolă, oferă flexibilitate verificării conturilor online, fără deplasarea la oficiile inspectoratelor fiscale, asigură prestarea de servicii calitative, transparente şi eficiente, pentru comoditatea interacţiunii dintre organul fiscal şi contribuabili, în ceea ce priveşte evidenţa obligaţiilor fiscale. Ce succese au fost înregistrate în gestionarea mai eficientă a veniturilor la buget? Este îmbucurător faptul că opțiunea SFS în favoarea conformării fiscale voluntare deja dă roade, o dovadă în acest sens fiind și creșterea constantă a încasărilor la Bugetul Public Național. Viziunea SFS cu privire la serviciile oferite, urmăreşte dezvoltarea unui parteneriat între SFS şi contribuabil, o administraţie fiscală apropiată de cetăţeni şi mediul de afaceri, prin plasarea contribuabilului în centrul sistemului, pentru ca acesta să înţeleagă sarcinile fiscale pe care le are, să conştientizeze importanţa declarării corecte şi a plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat pentru ca statul, la rîndul său, să poată oferi cetăţenilor servicii de calitate. Rezultatele înregistrate indică că am pășit cu dreptul și că mediul de afaceri resimte efectele pozitive ale noilor politici. SFS are misiunea de a asigura resursele necesare finanţării cheltuielilor publice ale societăţii, prin colectarea şi administrarea eficace şi eficientă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului public consolidat. În îndeplinirea misiunii sale, SFS pune accent pe susţinerea civismului fiscal al contribuabililor, cărora le furnizează asistenţa şi îndrumarea necesare pentru îndeplinirea corectă şi cît mai facilă a obligaţiilor fiscale. Cu ce va finaliza restructurarea organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat? Vom porni de la faptul că, pe moment, SFS nu este o structură consolidată, ci reprezintă un conglomerat de subiecți, fiecare cu statut juridic aparte, fapt ce ridică anumite bariere în calea modernizării și eficientizării autorității fiscale naționale. Anume din aceste considerente a fost elaborat și deja propus autorităților de resort ale statului un proiect de lege, care urmărește consolidarea statutului SFS. Reforma propusă va oferi noi pîrghii și mecanisme, care să eficientizeze activitatea fiscului, printre care, bunăoară, vom obține dreptul de anchetă penală, dreptul, dar și obligațiunea, de a oferi consultații fiscale contribuabililor la prima cerere, angajaților fiscului le vor fi oferite garanții de securitate etc. Sperăm că, într-o perioadă scurtă de timp, propunerile noastre vor fi acceptate și, respectiv, SFS va activa cu un mult mai mare randament. Pe parcursul anului ați avut multe deplasări de serviciu la structurile teritoriale ale fiscului. Cum stau lucrurile în „provincie” și ce schimbări se impun a fi operate în regim de urgență? Una din probleme cronice descinde din caracterul indefinit al actualei structuri a SFS, deseori fiind observate blocaje de comunicare dintre centru și structurile raionale. Consolidarea statutului fiscului va elimina aceste bariere, precum și multe altele, ceea ce ne va permite să realizăm o operativitate sporită și să valorificăm mult mai eficient resursele umane de care dispunem. În ce măsură stabilirea unui parteneriat cu Agenția Fiscală Suedeză ajută la reformarea administrației fiscale în Republica Moldova? Ce colaborări internaționale mai practicați acum și ce planificați pe viitor? Lansarea Proiectului de cooperare între IFPS și Agenția Fiscală Suedeză se înscrie în planul strategic de dezvoltare a SFS şi este reflectat în documentele naţionale de dezvoltare strategică. Proiectul de cooperare între IFPS și Agenția Fiscală Suedeză constă din două domenii importante, precum controlul fiscal şi deservirea contribuabililor. Și, la acest capitol, voi menționa suportul conducerii Executivului, prim-ministrul Iurie Leancă relevînd în repetate rînduri importanța reformei fiscale, în calitate de unul din elementele de bază în cea ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri. Cu referință la colaborarea noastră cu partenerii suedezi, premierul a declarat că acest proiect ne va ajuta întocmai să elaborăm metodologii care vor face administraţia fiscală mai eficientă, mai clară, cu reguli clar structurate şi, bineînţeles, sperăm că vor spori şi veniturile la buget. Profitînd de ocazie, aș dori să aduc mulțumiri repetate Ambasadoarei Suediei la Chișinău, Ingrid Tersman, care a menţionat că acest proiect este un program de importanţă strategică pentru viitorul european al Moldovei: „Suedia, prin intermediul Agenţiei Fiscale Suedeze, va ajuta Moldova să-şi înceapă calea sa spre o organizaţie modernă, una orientată spre contribuabili. Aceasta înseamnă o administrație fiscală transparentă, care îşi tratează clienţii în mod responsabil şi care se bucură de încredere în rîndul cetăţenilor’’. Sunteți destul de dur cu evazioniștii fiscali. Cu toții știm că anul acesta au fost depistate mai multe încălcări fiscale semnificative. Cum planificați să luptați pe viitor cu asemenea fenomene negative? Pentru mediul de afaceri, autoritatea fiscală națională are un mesaj foarte clar: contribuabilii loiali se vor bucura de toate avantajele unui parteneriat de colaborare cu SFS, în condiții de maximă transparență. În același timp, cei care, sistematic și intenționat, nu vor dori să se conformeze voluntar, atunci aceștia vor suporta cele mai severe sancțiuni legale. Autoritatea fiscală națională dispune de toate pîrghiile legale necesare, pentru a curma activitățile economice ilegale. Odată cu acceptarea Proiectului de consolidare a statutului SFS, vom obține și competențe de anchetă penală, ceea ce ne va permite să ducem la bun sfârșit investigarea crimelor economice, iar persoanele vinovate, la final, vor face închisoare. Care ar fi aportul organelor de stat și a fiecărui contribuabil în parte pentru un mediu economic sănătos al țării? O condiţie obligatorie de dezvoltare durabilă a economiei Republicii Moldova este existenţa unui mediu concurenţial sănătos în sectoarele economiei naţionale. O economie sănătoasă este cea în care există un echilibru între producţia de bunuri şi „producţia de servicii”, între statism şi capitalism. Autoritățile statului au obligațiunea de a crea condiţii propice pentru atragerea de investiții în economia națională, de a oferi mediului de afaceri condiții cît mai bune de activitate, de a facilita accesul mărfurilor autohtone pe piețe străine etc. O creștere robustă a economiei naționale, orientată spre export, este posibilă prin eforturile comune ale autorităților statului și ale inițiativei private. Semnarea Acordurilor de liberalizare a regimului de vize și de liber schimb cu Uniunea Europeană oferă noi oportunități pentru creșterea economiei naționale, este important să le valorificăm cît mai eficient.

Monitorul fiscal FISC.md Nr.19 2014


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3244 views

The date of publishing:

19 May /2014 10:54

Domeniu:

Administrare fiscală | Activitatea SFS

Tags:

Ion Prisăcaru | interviu | activitatea IFS

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon