SFS monitor

Rezultatele Campaniei de conformare: încă 4126 contracte de locaţiune

Serviciul Fiscal de Stat a finalizat campania de conformare a persoanelor fizice, care dau în chirie bunuri imobile şi s-a desfășurat pe întreg teritoriul țării în perioada 1 iulie – 30 noiembrie 2017. În cadrul campaniei au fost distribuite circa 8 mii de pliante informative , acestea fiind repartizate atât la intrarea în blocurile locative, cât și prin intermediul agențiilor imobiliare și alte surse care sunt implicate în procesul de dare în chirie a imobilelor. Concomitent, 86 inspectorii fiscali au organizat ședințe de informare și conformare cu circa 1 500 de administratori de blocuri și entități ce prestează servicii de intermediere în transmiterea în locațiune a bunurilor imobile. În această perioadă SFS a identificat 6 904 de persoane fizice proprietari ai imobilelor care le transmit în chirie, desfășurând acțiuni de conformare. În rezultatul acțiunilor întreprinse au fost înregistrate 4 126 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile, dintre care în municipiul Chișinău – 2 617, la Nord – 885 contracte, în zona de Centru - 566 și la Sud - 58 de contracte. Drept rezultat al campaniei, inspectorii fiscali au efectuat un șir de controale la persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget plăți de bază în valoare de 1 146,1 mii lei, penalități în valoare de 117,4 mii lei și amenzi per total de 49,3 mii lei. Reiterăm că persoanele fizice, care dau în chirie bunuri imobile, trebuie să se conformeze legislației și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova. Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția Deservire Fiscală), în raza căreia își au domiciliu de bază. Persoanele fizice care nu își onorează obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Pentru informații suplimentare, rugăm să apelaţi la numărul de telefon 080001525 , apel gratuit, sau la Direcția Deservire Fiscală locală.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1369 views

The date of publishing:

26 December /2017 08:55

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Noutăți | Activitatea SFS

Tags:

SFS | activitate | conformare benevolă | contracte de locatiune | arenda | blocuri locative

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon