SFS monitor

Termenul de prezentare a rapoartelor, tot mai aproape

Serviciul Fiscal de Stat informează că data de 25 ianuarie 2019 este termenul-limită de prezentare a unor dări de seamă. Astfel, contribuabilii urmează să prezinte: • Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Formele IALS 14/ IALS 18); • Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR 14); • Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor (Forma ISAPTI 17). Atenționăm că, conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164/1997, în scopul determinării corecte a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018, distingem 2 etape: a) etapa I – de la 1 ianuarie până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil, se va calcula şi se va achita impozitul pe venit conform normelor şi cotelor în vigoare până la 30 septembrie 2018; b) etapa a II-a – de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform normelor şi cotelor în vigoare începând cu 1 octombrie 2018. Astfel, pentru anul 2018, veniturile persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova și impozitul pe venit reținut se vor reporta distinct pentru cele două perioade fiscale: pentru etapa I – forma IALS14, pentru etapa II – forma IALS18. Spre deosebire de notele de informare IALS 14/ IALS 18, pentru anul 2018 se va prezenta o singură Notă de informare INR 14. Formularul-tip ISAPTI 17 se prezintă exclusiv de către contribuabilii înregistraţi în calitate de rezidenţi ai parcului IT. Ţinând cont de faptul că companiile au obţinut statutul de rezident al parcului IT pe parcursul anului 2018, acestea vor fi obligate să prezinte, până la 25 ianuarie 2019, atât notele de informare IALS 14/IALS 18 (pentru perioada de până la obţinerea statutului de rezident al parcului IT), cât şi Nota de informare ISAPTI 17 (pentru perioada de după obţinerea statutului de rezident al parcului IT). În cazul depistării unor erori după prezentarea notelor de informare menţionate supra, contribuabilul are dreptul să prezinte o notă de informare corectată în conformitate cu prevederile art.188 din Codul fiscal. În acest caz, se va completa o nouă notă de informare care va conţine toată informaţia (integral) aferentă perioadei fiscale respective. Suplimentar notelor de informare sus-menţionate, plătitorii veniturilor respective sunt obligaţi să prezinte beneficiarilor de venituri (cu excepţia celor care au obţinut venituri conform art. 901 şi art. 91 alin. (1) din Codul fiscal), până la 1 martie 2019, informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate, precum şi suma impozitului reţinut pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte. Astfel, în Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri, care se înmânează beneficiarilor de venituri, se va indica suma veniturilor achitate şi impozitul pe venit reţinut, separat pentru fiecare din etapele corespunzătoare ale anului 2018. Informații suplimentare pot fi obținute la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, număr de telefon - 0 8000 15 25 (apel gratuit).

via | www.sfs.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

5766 views

The date of publishing:

04 January /2019 12:04

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Reforma fiscală

Tags:

dare de seamă anuală | IALS14 | IALS18 | SFS | impozit pe venit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon