News

Moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul bugetar poate fi extins

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la stabilirea, până la 31 decembrie 2024, a moratoriului temporar privind încadrarea personalului în instituțiile/autoritățile publice și în Casa Națională de Asigurări Sociale, în funcțiile vacante înregistrate la data de 30 noiembrie 2023. Totodată, suspendarea încadrării personalului în autoritățile publice independente este cu titlu de recomandare.

 

Conform notei de întemeiere la proiect, instituirea moratoriului este propusă pentru a nu afecta funcționalitatea autorităților și pentru a nu crea datorii salariale față de angajații încadrați, ținând cont de creșterile salariale în sectorul bugetar înregistrate pe parcursul anului curent și cele preconizate pentru anul 2024.

 

Conform proiectului, prevederile hotărâri nu se vor aplica în cazul funcțiilor pentru care, la data aprobării, deja a fost anunțat concurs. Se propune ca pe parcursul moratoriului, angajarea personalului pe funcțiile vacante să poată fi realizată doar în condițiile menținerii lunare a numărului de posturi vacante per instituție/autoritate publică luând în considerare numărul funcțiilor ocupate.

 

Prin derogare de la prevederile hotărârii, încadrarea, în perioada moratoriului, a personalului strict necesar realizării misiunii autorității publice/instituției, finanțate din bugetul de stat peste numărul de funcții vacante sau în cazul reorganizărilor, se va efectua prin coordonarea cu Ministerul Finanțelor.

 

De menționat, că numărul de funcții vacante în autoritățile publice/instituțiile finanțate din bugetul de stat și în CNAS pentru care se propune suspendarea încadrării constituie 8395 funcții, iar numărul de funcții vacante în autoritățile publice locale pentru care se recomandă instituirea moratoriului temporar privind încadrarea – 7053.

 

Pentru anul 2024, cheltuielile de personal se estimează în sumă de 27,5 mld. lei, cu o creștere de peste 1,9 mld. lei față de cheltuielile aprobate/precizate pe anul 2023.

 

Reamintim, moratoriul temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante a început a fi aplicat pentru funcțiile înregistrate la 30 noiembrie 2018, fiind aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1281/2018.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

417 views

The date of publishing:

26 December /2023 09:56

Domeniu:

Noutăți

Tags:

moratoriu

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon