News

Normele diurnelor în cazul deplasării salariaților ar putea fi uniformizate

Discuțiile privind modificarea cadrului normativ ce vizează delegarea salariaților au continuat astăzi, 26 aprilie curent, pe platforma Grupului de lucru nr. 4 „Perfecționarea procesului de delegare a salariaților”, instituit în cadrul Ministerului Finanțelor, condus de secretara de stat, Olga Golban.

 

 

Reamintim că la ședința precedentă a Grupului de lucru au fost prezentate o serie de propuneri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2012 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, ce vizează revizuirea conceptului documente de călătorie, regimul diurnei în cazul angajaților din cadrul parcurilor IT, delegarea fondatorului entității, revizuirea sistemului cheltuielilor pentru transport etc.

 

 

În cadrul ședinței, ministra finanțelor, Veronica Sirețeanu, a menționat că ajustarea normelor diurnelor și plafoanelor de cazare la necesitățile actuale este imperioasă, dat fiind faptul că acestea nu au fost modificate din anul 2017. În acest sens, secretara de stat, Olga Golban, a precizat că toate propunerile membrilor Grupului de lucru sunt examinate în cadrul ședințelor,  ulterior urmează a fi definitivat un proiect de modificare a HG nr.10/2012, care va fi expus pentru consultări publice.

 

Astfel, la ședința de astăzi a Grupului de lucru, s-a discutat despre posibilitatea uniformizării normelor diurnelor și plafoanelor de cazare în cazul deplasării pe teritoriul Republicii Moldova, care la moment sunt divizate în funcție de localități (Chișinău, Bălți, Tiraspol, alte municipii și orașe și localitățile rurale), iar în cazul deplasării peste hotarele țării normele și plafoanele să fie majorate. În acest sens urmează a fi concretizați indicatorii în baza cărora vor fi ajustate/uniformizate normele (salariul mediu, IPC, valoarea tichetelor de masă etc.), precum și consultată experiența internațională.

 

 

Totodată, s-a propus introducerea unei prevederi noi în Regulament, ce va reglementa efectuarea plății la cardul salarial al angajatului delegat, în moneda națională și eliminarea prevederilor ce stabilesc achitarea diurnei în moneda țării de destinație. De asemenea, în cadrul ședinței s-a propus substituirea documentului primar în cazul confirmării cheltuielilor cu alte documente confirmative.

 

 

Alte subiecte discutate vizează: achitarea diurnei angajatului în cazul deplasării în mai multe țări; stabilirea unor excepții pentru companiile de transport; achitarea diurnei finanțate din contul proiectelor; cheltuielile de deplasare în cazul anulării/amânării evenimentului; raportul privind cheltuielile efectuate care se prezintă de către salariatul delegat etc.

 

Modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor este foarte așteptată de mediul de business, aceștia menționând că documentul conține mai multe norme depășite, ce creează impedimente în activitate:

 

 

Mihai Burunciuc, policy manager, AmCham Moldova: Modificarea acestei hotărâri va avea un impact semnificativ asupra modului în care companiile din Republica Moldova își gestionează personalul și își organizează activitățile, având în vedere că delegarea salariaților poate fi o soluție eficientă pentru a răspunde rapid la nevoile de personal sau de expertiză într-un anumit domeniu. În acelasi timp, modificarea regulamentului poate aduce claritate și predictibilitate în procesul de delegare a salariatilor, astfel încât să putem evita situațiile de incertitudine sau dezacord între angajatori și angajati. Modificările propuse în cadrul Grupului de lucru vor aduce îmbunătățiri semnificative pentru companii, prin stabilirea unor criterii mai clare și detaliate în ceea ce privește acordarea de diurne, salarii si alte compensații pentru salariații aflați în delegație, inclusiv cu adaptarea plafoanelor de diurnă și cazare la realitățile economice.

 

 

 

Cristina Ixari: specialistă relații fiscale, maib: Reprezentanții Ministerului Finanțelor au o abordare constructivă față de recomandările parvenite din partea mediului de afaceri, fiind alocate suficiente resurse pentru o analiză riguroasă. Astfel, au fost luate în considerare argumentele, practica locală/internațională cu transpunerea experienței autorității fiscale locale, inclusiv necesitatea de a exclude situațiile de rea-utilizare/interpretare a actului normativ vizat de ambele părți. În opinia noastră este necesar de a extinde prevederile regulamentului și pentru persoanele fizice care exercită acțiuni în cadrul activității de întreprinzător a entității stabilite în contracte civile;  excluderea plafoanelor de cazare pe teritoriul Republicii Moldova,  din considerentul ca industria hotelieră nu este dezvoltată/extinsă pe tot teritoriul RM, cu recunoașterea integrală a cheltuielilor în baza documentelor confirmative. Mai mult, este nevoie de actualizat lista cheltuielilor adiționale ce pot fi suportate în cadrul unei deplasări, modul de documentare în cazuri specifice și excluderea prevederilor ce nu mai au relevanță în condițiile actuale.

 

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1585 views

The date of publishing:

27 April /2023 13:28

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

salariaţilor | diurne

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon