News

O nouă sursă de venit neimpozabilă

Sumele primite de către persoanele fizice sau juridice ca despăgubire pentru bunurile expropriate pentru cauze de utilitate publică vor fi neimpozabile.

 

Legea nr.86 din 12 aprilie 2024 pentru modificarea unor acte normative, ce se referă la sporirea celerității procedurilor de expropriere, a fost publicată în Monitorul Oficial.  Aceasta prevede, în primul rând, completarea art. 20 din Codul fiscal, ce stabilește sursele de venit neimpozabile cu sumele menționate mai sus.

 

În același timp, o serie de modificări vor fi operate la Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului. Astfel, retragerea temporară a unor terenuri din circuitul agricol sau din fondul forestier, cu excepția terenurilor destinate fondului forestier proprietate a statului, pentru cercetări geologice, pentru lucrări de cercetare arheologică instalarea rețelelor de comunicație electronică și alte lucrări de acest gen, se aprobă prin decizia autorităților administrației publice locale de nivelul I și II, iar în cazul terenurilor proprietate a statului – prin hotărâre de Guvern.

 

Prevederile intră în vigoare la data publicării. Este important de menționat că legea va fi aplicabilă situațiilor juridice ulterioare datei intrării în vigoare a acesteia și nu se aplică procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes național sau de interes local aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a legii. Totodată, Guvernul, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii, va efectua o evaluare detaliată a situației legate de procedurile de expropriere necesare pentru realizarea unor lucrări de interes național aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi și va decide asupra oportunității continuării lucrărilor pentru cauză de utilitate publică aferente procedurilor respective. În cazul în care se constată inoportunitatea continuării acestora, Guvernul va elabora și va înainta, cu titlu de inițiativă legislativă, proiecte ale actelor de renunțare la lucrările pentru cauză de utilitate publică.

 

În cazul lucrărilor pentru cauză de utilitate publică, alta decât de interes național, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi, evaluarea situației legate de procedurile de expropriere și luarea deciziei cu privire la oportunitatea continuării lucrărilor pentru cauză de utilitate publică aferente procedurilor respective se realizează de către autoritatea care a declarat anterior utilitatea publică a lucrărilor respective.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1415 views

The date of publishing:

20 May /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Persoana fizică | Persoană juridică

Tags:

persoana juridica | persoana fizică | venit neimpozabil | sursă de venit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon