The official monitor

Modificări în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TDSA14

În Monitorul Oficial din 16 ianuarie 2015, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 03 din 12.01.2015, potrivit căruia au fost efectuate modificări și completări la Instrucţiunea „Cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TDSA14 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.173 din 17.12.2014. Astfel, a fost adăugată următoarea propoziție ce ține de completarea coloanei nr. 4 a formularului, și anume: „în cazul mărfurilor supuse accizelor ce se atribuie la poziţia tarifară, 2403 «Alte tutunuri şi Înlocuitori de tutun, fabricate; tutunuri «omogenizate» sau «reconstituite»; extracte şi esenţe de tutun» în coloana 4 se indică volumul în expresie naturală exprimat în kilograme". Totodată, în coloana 5 a formularului Declaraţiei TDSA14 se va indica valoarea fără TVA şi accize, care în cazul ţigaretelor cu filtru, atribuite la poziţia tarifară 240220, reprezintă preţul maxim de vânzare cu amănuntul în vigoare la data efectuării inventarierii stocurilor. Pentru ţigările de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri (ţigări fine), conținând tutun (poziţia tarifară 240210000), precum şi pentru alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete, conținând înlocuitori de tutun (poziţia tarifară 240290000) în coloana 5 se indică valoarea în vamă, declarată la momentul importului lor. Modificări a suferit și redacţia în limba rusă a instrucţiunii. Prin urmare, la punctele 6, 8, 10, 11 cuvântul «вставляется» se substituie cu cuvîntul «указывается». Prezentul ordin intră în vigoare din data de 16 ianuarie, data publicării.via | http://www.contabilsef.md

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2066 views

The date of publishing:

17 January /2015 11:53

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Ordin | ministerul finanţe | declaraţia

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon