Panorama

A 17-a reuniune internaţională anuală a OCDE privind tratatele fiscale, 12 - 13.09.2012, Paris, Republica Franceză

La Reuniune au participat reprezentanți din 96 de state membre şi non-membre ale OCDE şi 5 organizaţii internaţionale – UE, OCDE, Asociația administratorilor fiscali (CATA), Centrul de reuniuni şi studiu pentru managerii administrațiilor fiscale din țările vorbitoare de limba franceză (CREDAF) şi Uniunea Economică şi Monetară a Africii de Vest (UEMOA). Formatul reuniunii: 3 sesiuni plenare şi 6 sesiuni paralele. Pe parcursul celor 3 sesiuni plenare au fost examinate şi discutate următoarele subiecte: aspectele tratatelor fiscale legate de permisele de emisii (acordarea şi comercializarea permiselor de emisii, reieşind din practica țărilor unde astfel de autorizații vor fi utilizate precum şi a altor țări care nu au această obligație, însă creditele, numite reduceri de emisii certificate (CER), pot fi acordate cu scopul investirii în proiecte de reducere a emisiilor sau proiecte de eliminare a emisiilor); propuneri de modificare a Comentariilor la Modelul OCDE al Convenției pentru evitarea dublei impuneri în partea ce ține de sensul „beneficiarul efectiv” (draftul discuțiilor şi comentariile primite la acest draft de discuții); actualizările anuale ale deciziilor Curților fiscale ale Germaniei, Marei Britaniei, Canadei privind impozitarea piloților pentru linii aeriene, efectele care apar urmare aplicării prevederilor ce țin de asistența în colectarea şi managementul impozitelor şi taxelor, interpretarea regulilor pentru determinarea reşedinței persoanelor fizice, precum şi a evoluțiilor în impozitarea internațională. Discuţiile în cadrul sesiunilor paralele ţin de examinarea aspectelor tehnice în detaliu privind: situațiile în care pot fi argumentate că activitatea de întreprinzător a unui agent economic este desfăşurată prin intermediul unei reprezentanțe permanente (aspecte practice ale reprezentanței permanente ce țin de aranjamentele de comisionare; situația contractorului principal, care subcontractează toate aspectele legate de un contract; situația angajaților detaşați şi aplicarea definiției reprezentanței permanente față de activitățile desfăşurate de societățile pe acțiuni şi societățile civile); aplicarea regulii de construcție a site-ului web şi scopul excepțiilor pentru activitățile pregătitoare şi auxiliare, stabilite conform articolului 5 „Reprezentanța permanentă” al Modelului OCDE al Convenției pentru evitarea dublei impuneri (documentul de interpretare şi aplicare al acestui articol); propunerile de modificare a Comentariilor la Modelul OCDE al Convenției pentru evitarea dublei impuneri, în partea ce ține de articolul 17 „Artiştii şi sportivii”(draftul discuțiilor publice privind aspectele ce țin de aplicarea acestui articol); alte propuneri de modificare a Comentariilor la Modelul OCDE al Convenției pentru evitarea dublei impuneri (articolul 11 „Dobînzile”, articolul 15 „Venituri din munca salariată”).
author icon

Anastasia Certan

Monitorul fiscal FISC.md Nr.10 2012


Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2676 views

The date of publishing:

04 June /2013 13:40

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

fraude

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon