Panorama

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind utilizarea comunicării pentru a influenţa cultura contribuabilului, 24 – 26.10.2012, Praga, Republica Cehă

Audienţa atelierului a cuprins personalul din administraţiile fiscale responsabil de elaborarea şi implementarea strategiilor de comunicare a contribuabilului. În multe țări evaziunea fiscală este, de asemenea, o chestiune culturală. Pentru a putea îmbunătăți respectarea acesteia, administrația fiscală urmează să examineze contextul cultural şi social al contribuabililor săi, în scopul de a construi o relație mai bună cu contribuabilii săi, bazate pe încredere reciprocă, cooperare şi transparență. Astfel, activitatea de comunicare este una dintre cele mai puternice instrumente pentru a realiza acest obiectiv. Obiectivul acestui atelier a fost de a împărtăşi experiențe şi informații între țările membre ale IOTA, în scopul de a compara strategiile de comunicare şi instrumentele adoptate de către diferite administrații fiscale. Accentul se pune pe noi strategii de comunicare cu populația contribuabil, precum şi pe consolidarea cooperării internaționale în acest domeniu, în scopul de a maximiza rezultatele. Rezultatele evenimentului țin de a promova conformarea voluntară cu legislaţia fiscală şi de a încuraja un comportament proactiv al contribuabililor, în vederea obținerii a unei imagini de ansamblu a modului în care instrumentele de comunicare pot fi exploatate în mod eficient.
author icon

Anastasia Certan

Monitorul fiscal FISC.md Nr.10 2012


Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

3201 views

The date of publishing:

09 June /2013 20:45

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Noutăți

Tags:

administare fiscala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon