Panorama

În perioada 25 – 27.09.2012, la Chișinău, Republica Moldova, a avut loc cea de a doua rundă de negocieri a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

În perioada 25 – 27.09.2012, la Chișinău, Republica Moldova, a avut loc cea de a doua rundă de negocieri a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. Implementarea convenţiei date va avea consecinţe benefice în cele mai diverse domenii ale colaborării bilaterale şi va servi drept bază pentru dezvoltarea relaţiilor economice, crearea condiţiilor egale pentru toţi agenţii economici care vor desfăşura activitate de întreprinzător, dar şi o cooperare sporită între autorităţile fiscale internaţionale în vederea combaterii evaziunii fiscale la nivel internaţional. În conformitate cu prevederile Convenţiei, sunt stabilite următoarele cote ale impozitelor reţinute la sursa de plată:
  1. dividende – 5 % din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv deţine cel puţin 50% din capitalul societăţii plătitoare de dividende; 10 % din suma brută a dividendelor în toate celelalte cazuri;
  2. dobînzi – 10 % din suma brută a dobînzilor;
  3. royalty – 10 % din suma brută a royalty.
Prezenta Convenţie va intra în vigoare la data ultimei notificări, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor necesare potrivit legislaţiei fiecărui Stat Contractant pentru intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, şi va avea efect: (1) în cazul Republicii Moldova, de la 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat următor anului, în care Convenţia va intra în vigoare; (2) în cazul Republicii Islamice Pakistan, de la 1 iulie al anului calendaristic, imediat următor anului, în care Convenţia va intra în vigoare.
author icon

Anastasia Certan

Monitorul fiscal FISC.md Nr.10 2012


Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2677 views

The date of publishing:

09 June /2013 20:42

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Noutăți

Tags:

impozit pe venit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon