Panorama

Practica Republicii Belarus în domeniul gestionării tranzacțiilor în numerar

Experiența Republicii Belarus în domeniul gestionării tranzacțiilor în numerar, cu aspectele introducerii unui sistem de control al echipamentelor de gestionare a tranzacțiilor în numerar (mașinile de casă și de control), este dezvăluită în acest articol. Cadrul legislativ și de reglementare:
 • Hotărârea Consiliului de Miniștri al Republicii Belarus și Băncii Naționale a Republicii Belarus cu privire la utilizarea echipamentelor de numerar, terminalelor de plată, dispozitivelor electronice automate, automatelor pentru vânzări și terminalelor cash-in, cardurilor bancare de plată în vânzarea bunurilor, lucrărilor, prestarea serviciilor, desfășurarea activităților în domeniul jocurilor de noroc, desfășurarea loteriilor, jocurilor electronice interactive și punerea în circulație a echipamentelor de numerar nr. 924/16 din 06.07.2011;
 • Decizia Ministerului impozitelor și taxelor al Republicii Belarus nr. 9 din 02.03.2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la ordinea de instalare, întreținere, eliminare a echipamentelor de numerar de către autoritățile fiscale și exercitarea funcțiilor centrului de prelucrare a datelor.
La 1 iulie 2015 a fost dat în exploatare Sistemul de control al echipamentelor de numerar – SCEN (mașină de casă și de control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar – MCC). În baza acordului de investiții cu Republica Belarus, Întreprinderea unitară republicană „Centrul de Informare și publicare a impozitelor și taxelor” (CIPIT) asigură funcționarea Sistemului de control al echipamentelor de numerar. Condițiile prealabile de creare a sistemului (SCEN):
 • Introducerea cu succes a sistemului de control la automatele pentru vânzări care asigura controlul la distanță a veniturilor;
 • Necesitatea legislației pentru a înlocui jumătate din întregul parc de echipamente de casă;
 • Necesitatea de a îmbunătăți și perfecta controlul asupra încasărilor în numerar.
Cerințele creării sistemului (SCEN):
 • Asigurarea protecției datelor despre venituri, trecute prin intermediul echipamentelor de casă (MCC);
 • Ridicarea nivelului de reflectare a datelor încasărilor în numerar (a mijloacelor bănești) de către entitățile de afaceri și creșterea voluntară a veniturilor fiscale în buget;
 • Acordarea activității de control a autorităților fiscale caracterului de prevenire;
 • Îmbunătățirea condițiilor mediului de afaceri.
Beneficiile sistemului (SCEN) pentru stat:
 • Dezvoltarea controlului cameral ca cea mai apăsătoare și împovărătoare formă de control asupra activității agenților economici;
 • Reducerea numărului de controale ale contribuabililor;
 • Îmbunătățirea condițiilor mediului de afaceri;
 • Venituri fiscale suplimentare la buget, din contul reducerii volumului economiei nemonitorizate în domeniul comerțului și prestării serviciilor.
Avantajele sistemului (SCEN) pentru agenții economici:
 • Economisirea resurselor financiare și de timp la:
 • Înlocuirea echipamentelor de casă și control (MCC);
 • Achiziționarea, stocarea și păstrarea benzilor de control și registrelor de casă;
 • Înregistrarea echipamentul de casă și control (MCC) la organul fiscal.
 • Obținerea în timp real a informațiilor în scopul primirii soluțiilor de afaceri.
Structura generală de construcție a sistemului (SCEN): Mașina de casă și control expediază prin intermediul GSM/MTC informații către Data centru ce se compune din Serverele de comunicare, ulterior acestea sunt generalizate în Baza de date care poate fi utilizată de către angajații Ministerului impozitelor și taxelor, alte organe cu funcții de control, cât și de către entitățile furnizoare de date înregistrate în sistem. Etapele conectării echipamentelor de casă (MCC) la sistem (SCEN): Etapa I – stațiile PECO, din 1 octombrie 2015; Etapa II – automobilele-taxi, din 1 februarie 2016; Etapa III – entități (centrele) comerciale mari, din 1 decembrie 2016 (până la 1.08.2017); Etapa IV – agenții economici din orașele de subordine regională și din or. Minsk, din 1 august 2017 (până la 1.02.2018); Etapa V – agenții economici din orașele de subordine raională, din 1 decembrie 2017 (până la 1.06.2018); Etapa VI – agenții economici pe întreg teritoriul Republicii Belarus, din 1 ianuarie 2018 (până la 1.07.2018); Etapa VII – agenții economici ce efectuează înregistrarea călătorilor, din 1 ianuarie 2018 (până la 01.05.2018); Etapa VIII – întreprinzătorii individuali din orașele de subordine regională și din or. Minsk, din 1 iunie 2018 (până la 01.10.2018); Etapa IX – întreprinzătorii individuali din orașele de subordine raională, din 1 iulie 2018 (până la 01.11.2018); Etapa X – întreprinzătorii individuali din întregul teritoriu al Republicii Belarus, din 1 august 2018 (până la 1.12.2018) Eficacitatea implementării sistemului (SCEN): Eficiența punerii în aplicare a sistemului realizat în funcție de veniturile declarate de agenții economici care desfășoară activitate în domeniul transportării de pasageri în regim autoturisme-taxi a crescut considerabil. Astfel, în întreaga țară volumul mediu al veniturilor pe 1 unitate de echipament de casă, care este conectat la SCCE, în iulie-octombrie 2016, comparativ cu aceeași perioadă din 2015, a crescut de 1,55 ori. Întreprinderea unitară republicană „Centrul de Informare și publicare a impozitelor și taxelor” care asigură funcționarea Sistemului de control al echipamentelor de numerar prestează servicii utilizatorilor sistemului de control al echipamentelor de numerar (MCC) contra plată în baza contractelor încheiate. Notă: Cursul stabilit de Banca Națională a Moldovei la 11.04.2017: 1 BYN (rubla belorusă) = 10,006 MDL (leu moldovenesc) citiți și: Unele aspecte din legislația Republicii Belarus în domeniul jocurilor de noroc
author icon

Victor Sîrbu

author icon

Oxana Zănoagă

Monitorul fiscal FISC.md Nr.38 2017


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Banca Naţională a Moldovei

1853 views

The date of publishing:

23 June /2017 16:45

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Legislație fiscală | Maşini de casă şi control | Noutăți fiscale

Tags:

tranzactii | numerar | experiență internațională | gestionare | sistem de control | terminale de plată

0 comments