Panorama

Unele aspecte din legislația Republicii Belarus în domeniul jocurilor de noroc

În ultimii ani Republica Belarus a întreprins mai multe acțiuni și a obținut reușite în controlul din partea statului a activităților în domeniul jocurilor de noroc. În continuare vom prezenta unele aspecte privind reglementarea activităților în domeniul jocurilor de noroc, în cazul Republicii Belarus, metodele inovatoare de monitorizare și control în acest domeniu.

În partea ce ține de organizarea activităților în domeniul jocurilor de noroc

În conformitate cu Regulamentul privind punerea în aplicare a activităților de afaceri în domeniul jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Belarus, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Belarus nr. 9 din 10 ianuarie 2005 (cu modificările și completările ulterioare), punerea în aplicare a politicii de stat în domeniul jocurilor de noroc, precum și coordonarea organelor guvernamentale centrale, executive locale și organelor administrative în acest domeniu se efectuează de către Ministerul impozitelor și taxelor. De asemenea, conform prevederilor Decretului respectiv, Comitetul de Stat pentru Standardizare cu participarea Centrului Operațional-analitic pe lângă Președintele Republicii Belarus, câștigătorii stabiliți în conformitate cu decizia Consiliului de Miniștri nr. 668 din 4 mai 2010 cu privire la concursul pentru cea mai bună propunere de investiții pentru înființarea în Republica Belarus a Centrului de monitorizare a jocurilor de noroc până la 1 aprilie 2011 au elaborat și aprobat actele normative tehnice, cerințele tehnice, software-ul pentru mașinile de joc pentru a fi incluse în Registrul de stat al modelelor aparatelor de joc aprobate pentru utilizare în Republica Belarus. Regulamentele de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc, cu excepția jocurilor cu automatele de joc, se elaborează de către organizatorii de jocuri de noroc conform cerințelor legislative și se aprobă de către Ministerul impozitelor și taxelor. Se interzice comercializarea, instalarea și punerea în funcțiune (utilizare) a echipamentelor de joc care nu sunt incluse în Registrul de stat al modelelor automatelor de joc aprobate pentru utilizare în Republica Belarus. Registrul de stat se duce de către Comitetul de Stat pentru Standardizare. Procentul mediu al câștigului la automatul de joc inclus în Registrul de stat trebuie să fie de cel puțin 90 la sută pentru fiecare automat de joc. Testarea automatelor de joc și examinarea software-ului lor pentru a fi incluse în Registrul de stat se efectuează de către laboratoarele acreditate (centre), a căror listă este aprobată de către Comitetul de Stat pentru Standardizare, pe baza unui acord cu producătorii automatelor de jocuri și (sau) alte entități juridice care efectuează importul și (sau) utilizarea acestora. Conform prevederilor Decretului Președintelui Republicii Belarus cu privire la licențierea unor tipuri de activități nr. 450 din 1 septembrie 2010, licențierea activității în afaceri de jocuri de noroc se efectuează de către Ministerul impozitelor și taxelor. Licența pentru activitatea jocurilor de noroc (întreținerea cazinourilor, organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești, organizarea pariurilor) se eliberează pe un termen de până la 10 ani. La eliberarea permiselor speciale (licențe) pentru desfășurarea activității în afaceri de jocuri de noroc se percepe o taxă de 500 de unități de bază (1 unitate = 23 BYN) / 11 500 BYN / 117 307 MDL. Impozitarea veniturilor organizatorilor în domeniul jocurilor de noroc este specificată în cap. 37 (art. 306–309) din Codul fiscal al Republicii Belarus. Cota fixă lunară de impozitare constituie:
 • 7 140,95 BYN (rubla belorusă) / 72 842 MDL, pentru o masă de joc (dacă masa de joc are mai multe câmpuri de joc, cota de impozitare se aplică pentru fiecare câmp de joc);
 • 241,53 BYN / 2 464 MDL, pentru un automat de joc;
 • 1 500 BYN / 15 300 MDL, pentru o casă la organizarea pariurilor;
 • 2 250 BYN / 2 2951 MDL, pentru o casă la totalizator.
Notă: Cursul stabilit de Banca Națională a Moldovei la 11.04.2017: 1 BYN (rubla belorusă) = 10,006 MDL (leu moldovenesc). Suplimentar pentru organizatorii jocurilor de noroc, obiect al impozitării în domeniul jocurilor de noroc reprezintă diferența pozitivă dintre suma primită de la participanții la jocurile de noroc/persoane fizice și suma plătită (returnat, rate neredate), diminuată cu suma impozitului la cota fixă, care se impozitează cu o cotă de 4%. Declarația privind impozitul pentru desfășurarea jocurilor de noroc se prezintă lunar până la data de 20, dar achitarea se efectuează până la data de 22 a lunii următoare de gestiune. Respectiv, veniturile obținute din activitățile jocurilor de noroc nu se supun impozitării cu TVA și impozitul pe venit. Concomitent, toate plățile efectuate din casa organizatorului jocurilor de noroc participanților la jocurile de noroc / persoane fizice se impozitează la cota de 4% – impozit la jocurile de noroc, fără a efectua careva diminuări. Organizatorul jocurilor de noroc efectuează plățile în bani numai la prezentarea documentului participantului la jocurile de noroc ce dovedește identitatea și în termen de cel mult 24 ore. Urmează de menționat că, conform prevederilor Decretului Președintelui Republicii Belarus nr. 416 din 24 septembrie 2012, se interzice organizatorilor jocurilor de noroc, începând cu 1 decembrie 2013, desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc fără a fi conectați la Sistemul de casă computerizat specializat (SCCS), (Специальная компьютерная кассовая система (СККС)), care asigură controlul asupra cifrei de afaceri în domeniul jocurilor de noroc. Nerespectarea acestor cerințe încetează valabilitatea licenței și dreptul la desfăşurarea activității în domeniul jocurilor de noroc. De asemenea, se consideră încălcări grave ale legislației privind licențierea termenele și condițiile de licență, ce atrag după sine retragerea licenței, cum ar fi: neplata (plata parțială) a impozitului pe jocurile de noroc timp de 2 luni consecutive; executarea lucrărilor și serviciilor, componente activități licențiate în unitățile de jocuri de noroc, în locațiile care nu sunt specificate în licență. Conform Deciziei Consiliului de Miniștri nr. 668 din 4 mai 2010 cu privire la concursul pentru cea mai bună propunere de investiții pentru înființarea în Republica Belarus a Centrului de monitorizare a jocurilor de noroc, în 2013, Compania câștigătoare, în cadrul comenzii de stat, a elaborat Sistemul de casă computerizat specializat și a creat Centrul de monitorizare a jocurilor de noroc care asigură controlul asupra cifrei de afaceri în domeniul jocurilor de noroc. Clientul acestui produs a fost Ministerul impozitelor și taxelor din Republica Belarus. Sarcinile principale ale investitorului câștigător în cadrul proiectului de investiții au fost:
 • crearea unui sistem uniform de colectare a informațiilor privind tranzacțiile efectuate de organizatorii jocurilor de noroc, prin automatizarea procedurilor de colectare, prelucrare și stocare a informațiilor cu privire la funcționarea cazinourilor;
 • asigurarea punerii în aplicare a funcțiilor de control al statului asupra activității în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv fluxului de numerar în acest domeniu, prin operativitatea autorităților de a primi informații complete și exacte cu privire la activitatea entităților jocurilor de noroc, inclusiv despre participanții la jocurile de noroc, care au obținut câştiguri de la jocuri de noroc, folosind SCCS;
 • asigurarea monitorizării și controlul respectării de către entitățile de jocuri de noroc a legislației privind prevenirea legalizării veniturilor ilicite și a finanțării activității de terorism;
 • asigurarea protecției persoanelor fizice împotriva consecințelor negative rezultate din participarea la jocurile de noroc (auto-restricție)
. Proiectul a fost dezvoltat și lansat în termenele stabilite având următoarele caracteristici:
 • SCCS, cu ajutorul unei singure rețele de telecomunicații de transmisie de date (Beltelecom) permite unificarea tuturor automatelor de joc, caselor de pariuri, casieriilor sălilor jocurilor de noroc şi cazinourilor şi conectarea acestora la SCCS, care funcționează în regim on-line (real);
 • siguranța sistemului este construită folosind protecția informațiilor deținute în conformitate cu standardele de siguranță aplicabile și criptografice în vigoare ale Republicii Belarus;
 • (Sistemul înregistrează toate evenimentele care au loc în entitățile jocurilor de noroc, și ulterior le transmite la centrul de date. În caz de necesitate sau la solicitarea organelor de stat abilitate, centrul de date are capacitatea de a dezactiva sau bloca automatele de joc sau activitatea entității jocurilor de noroc în întregime);
 • sistemul funcționează 24/24;
 • la SCCS sunt conectați reprezentanții autorizați ai Ministerului impozitelor și taxelor precum şi Comitetul de Control de Stat al Republicii Belarus;
 • orice reprezentant al organului de stat abilitat are posibilitatea, în conformitate cu drepturile lui, de a vizualiza on-line situația de activitate și evenimentele ce au loc în entitățile jocurilor de noroc, precum și a face diferite tipuri de rapoarte analitice cu privire la fiecare organizator, obiect sau o regiune în parte;
 • (Totodată, sistemul ține evidența și registrele tuturor persoanelor care au primit câştiguri în entitățile jocurilor de noroc. Vizitatorii sălilor de pariuri au posibilitatea de a verifica cardurile de pariuri emise acestora prin introducerea codului unic imprimat pe card, pe site-ul SCCS);
 • sistemul este construit într-o manieră modulară, care permite devierea la necesitățile pieței, precum și facilitează procedurile de actualizare și de întreținere.
Pentru a asigura funcționarea non-stop a SCCS, de către OOO „Belatra” a fost creată o unitate specială – Centrul de monitorizare a jocurilor de noroc al Republicii Belarus cu statut de OOO (SRL), fiind transmisă în favoarea statului o cotă-parte de 25%, deținător devenind Ministerul impozitelor și taxelor. Principalele direcții de activitate ale OOO „Centrul de monitorizare a jocurilor de noroc” sunt:
 1. controlul on-line şi evidența activității entităților jocurilor de noroc;
 2. controlul on-line şi evidența activității sălilor de pariuri;
 3. controlul on-line şi evidența activității cazinourilor.
Potențialul Centrului de monitorizare poate fi împărțit în trei părți:
 1. Echipamentul și organizarea centrului de date (centru de prelucrare a datelor), ce reprezintă serverul întregului sistem, în conformitate cu cerințele guvernului, se bazează pe principiul rezervei, deci există două surse alternative de energie, ce alimentează centrul de prelucrare a datelor, două canale de internet, două servere de back-up și două de stocare. În plus, camera este dotata cu un sistem de stingere automată a incendiului și de acces securizat la sediu.
 2. Echipamentul Centrului de monitorizare, ce se instalează la organizatorii jocurilor de noroc:
 • CAJ (controlorul automatului de joc), care este instalat în fiecare automat de joc;
 • CSJ (controlorul sălii de jocuri) – serverul sălii de jocuri sau de pariuri, cazinoului;
 • TC (terminalul de casă) – este ceva de genul case inteligente, în care se înregistrează și se ține evidența tuturor operațiunilor băneşti, precum și datele persoanelor câştigătoare (cu privire la cerințele legislației)
3. Caracteristicile tehnice ale Centrului și posibilitățile dezvoltate permit următoarele:
 • În ceea ce privește cazinoul – de a primi informații privind circulația banilor, achitarea câştigurilor, inclusiv personalizarea acestora. Permite verificarea prezenței vizitatorilor în lista de autolimitare, debitorilor documentelor de execuție, precum și a vizitatorilor din lista teroriştilor (în conformitate cu legislația).
 • În ceea ce privește casele de pariuri – oferă o contabilitate detaliată și controlul tuturor pariurilor efectuate, evenimentelor, plata câștigurilor, fluxul de numerar, precum și monitorizarea vizitatorilor descrisă la punctul 1).
 • În ceea ce privește automatele de joc – efectuează controlul total al tuturor evenimentelor de joc, erorilor tehnice și mesajelor de atenționare, controlul circulației creditelor și numerarului, precum și toate funcțiile de monitorizare a vizitatorilor descrise la punctul 1).
OOO „Centrul de monitorizare a jocurilor de noroc” acordă servicii beneficiarilor – entităților ce practică activitate în domeniul jocurilor de noroc contra plată în baza contractului de prestare a serviciilor și conform prețurilor stabilite. Urmează de menționat că lansarea Sistemului de casă computerizat specializat, cât și supravegherea activității respective de către Centrul de monitorizare a jocurile de noroc au condus la o creștere considerabilă de 440% a impozitului pe venit în domeniul jocurilor de noroc achitat la buget în anul 2016 față de anul 2011. Important: Persoana fizică poate independent să se limiteze la participarea la jocurile de noroc, pentru o perioadă de la 6 luni până la 3 ani, prin depunerea declarației scrise (cererii) la unul din organizatorii jocurilor de noroc, care se remite Ministerului impozitelor și taxelor pentru includerea în Sistemul de monitorizare a jocurilor de noroc. Cererea înaintată nu este rambursabilă și este admisibilă pentru toți operatorii jocurilor de noroc pe întreg teritoriul Republicii Belarus, care sunt obligați prin lege să nu accepte accesul și participarea persoanei respective la jocurile de noroc.

În partea ce ține de organizarea activităților în domeniul desfășurării loteriilor

Politica de stat în domeniul activităților de loterii, precum și coordonarea organismelor guvernamentale centrale, executive locale și organismelor administrative în acest domeniu se efectuează de către Ministerul finanțelor. Impozitarea veniturilor organizatorilor în domeniul loteriilor este specificată în cap. 38 (art. 310–313) din Codul fiscal al Republicii Belarus. Impozitul pe venit din activitatea de loterii este stabilit în mărime de 8% din venitul determinat ca diferența dintre valoarea venitului primit de la organizarea și desfășurarea loteriilor (bilete de loterii vândute și pariuri de loterii primite) și valoarea fondului de câștiguri de la loterie, separat pentru fiecare loterie efectuată. Veniturile obținute din activitățile de loterii nu se supun impozitării cu TVA și impozitul pe venit.

În partea ce ține de organizarea activităților în domeniul jocurilor electronice interactive

Impozitarea veniturilor organizatorilor în domeniul jocurilor electronice interactive este specificată în cap. 39 (art. 314–317) din Codul fiscal al Republicii Belarus. Impozitul pe venit din activitatea în domeniul jocurilor electronice interactive este stabilit în mărime de 8% din venitul determinat ca diferența dintre valoarea venitului primit de la organizarea jocurilor electronice interactive și valoarea fondului de câștiguri, separat pentru fiecare joc electronic interactiv. Veniturile obținute din activitățile în domeniul jocurilor electronice interactive nu se supun impozitării cu TVA și impozitul pe venit. Declarațiile privind impozitul pe venit din activitatea de loterii și impozitul pe venit din activitatea în domeniul jocurilor electronice interactive se prezintă lunar până la data de 20, dar achitarea se efectuează până la data de 22 a lunii următoare de gestiune.
author icon

Victor Sîrbu

author icon

Oxana Zănoagă

Monitorul fiscal FISC.md Nr.38 2017


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2259 views

The date of publishing:

21 June /2017 17:00

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică | Persoană juridică | Noutăți fiscale

Tags:

jocuri de noroc | loterie | Belarus | experiență internațională | legislatie | impozite | taxa

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon