News

Perioada pentru care producătorii agricoli pot beneficia de rambursarea TVA a fost extinsă

Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli (Regulament), aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.3/2023 (OMF nr. 3/2023) se va aplica pentru rambursarea TVA, pentru perioadele fiscale (perioada de rambursare a TVA) începând cu luna aprilie 2022 şi până în luna iunie 2023 inclusiv; luna iulie 2023 şi până în luna iunie 2024 inclusiv.

 

Vineri, 9 februarie anul curent, au intrat în vigoare, fiind publicate în Monitorul oficial, modificările la OMF nr. 3/2023, elaborate în temeiul art. I din Legea pentru modificarea Legii nr.337/2022 privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli nr.444/2024, prin care se urmărește diminuarea impactului negativ al creșterii prețurilor la inputuri și logistica internațională asupra agenților economici din domeniul agriculturii și industriei alimentare, precum și al diminuării drastice a prețurilor de achiziție la produsele agricole pe piețele internaționale.

 

Reiterăm, că subiecții eligibili pentru rambursarea TVA pentru perioada din Programul de rambursare a TVA sunt producătorii agricoli care întrunesc una din următoarele condiții:

 

  • minimum 95% din activitatea desfășurată pe parcursul anului 2022 reprezintă una sau mai multe dintre activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei. Ponderea activității desfășurate, se apreciază în baza raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2022 și suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2022. Entitatea declară pe propria răspundere (în cererea depusă) că corespunde cerințelor stipulate supra;
  • au suportat pierderi ca urmare a embargoului impus de Federația Rusă pentru importul producției de origine vegetală din Republica Moldova.

 

Solicitarea rambursării TVA se efectuează prin depunerea unei cereri semnată electronic la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat (mail@sfs.md), conform modelului stabilit în anexa nr. 1 la Regulament.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

615 views

The date of publishing:

09 February /2024 15:04

Catalogul tematic

Declarație TVA

Tags:

activitati agricole | rambursare | TVA

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon