News

Persoaneler fizice ce desfășoară activități independente vor prezenta SFS registrul procurărilor până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal

Registrul, în baza căruia persoanelor fizice ce desfășoară activități independente (capitolul 102 din Codul fiscal) vor efectua evidența procurărilor de la persoane fizice conform modelului stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, se va prezenta la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal.

 

Vineri 2 iunie în „Monitorul oficial” a fost publicată Legea nr. 112 din 11 mai 2023 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri), care prevede un șir de completări la Legea nr. 356/2022 (politica fiscală și vamală pentru anul 2023), în temeiul căreia au fost revizuite mai multe prevederi din Codul fiscal.

 

Astfel, odată cu publicarea în „MO” a Legii nr. 112/2023, alin. (2) al art. 6911 din CF prevede că în prima perioadă fiscală, contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea echipamentului de casă și de control utilizat în activitate, cu excepția persoanelor care au beneficiat de compensarea sumei aferente procurării echipamentului de casă și de control.

 

Totodată, în redacție nouă este expus și alin. (2) din art. 6912 al Codului fiscal, conform căruia calcularea impozitului pe venit se va realiza trimestrial de către Serviciul Fiscal de Stat, prin remiterea avizelor de plată până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Se prevede că pentru trimestrele I–III se achită 1% din vânzările efectuate pentru fiecare trimestru, dar nu mai puțin de 750 de lei. În avizul de plată pentru trimestrul IV se va recalcula suma impozitului pe venit aferent perioadei fiscale, cu stabilirea diferenței aferente impozitului pe venit corespunzător vânzărilor efectuate pe parcursul anului fiscal și suma impozitului pe venit calculată pentru trimestrele I–III.

 

Conform completărilor la CF intrate în vigoare, achitarea impozitului pe venit se efectuează până la data de 25 a lunii următoare termenului de prezentare a avizului de plată. În baza Legii nr. 112/2023 sunt abrogate alineatele (4) și (5) din art. 6912 al Codului fiscal ce prevedeau că în cazul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în temeiul prevederilor cap. 102 din CF, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezenta nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare iar formularul şi modul de completare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit se aproba de către Ministerul Finanţelor.

 

De menționat, că Legea nr. 112/2023 prevede și completarea art. 24 din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal cu un alineat nou (37) care stabilește că prin derogare de la art. 6912 alin. (4) din CF, declararea impozitului pe venit de către persoanele fizice care desfășoară activitate independentă în anul 2023, pentru perioada de activitate de la 1 ianuarie până la 30 iunie 2023, se efectuează nu mai târziu de data de 25 iulie 2023.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

2026 views

The date of publishing:

05 June /2023 09:31

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

darea de seama | persoana fizică

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon