News

Peste 4 mii de persoane au fost angajate în câmpul muncii

De la începutul anului curent au fost angajate 4 mii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 2270 șomeri (56,6%), 43 zilieri sau angajați în baza unui contract de o perioadă de până la 3 luni, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Din totalul persoanelor angajate (4008): 671 persoane cu vârsta 55-63 ani (16,8%), 72 persoane cu dizabilități (1,8%), 38 cetățeni ai Republicii Moldova reveniți de peste hotare (1,0%) și 18 persoane de etnie romă (0,4%).

Din totalul de șomeri plasați în câmpul muncii (2270): 1371 sunt din mediul rural (60,4%), 737 tineri cu vârsta 16-35 ani (32,5%), 349 persoane cu vârsta 55-63 ani (15,4%), 18 romi (0,8%), 37 migranți reveniți de peste hotare (1,6%), 72 persoane cu dizabilitățt (3,2%).

Conform activităților economice, persoanele s-au angajat în câmpul muncii în domenii precum: agricultură (10,3%), industria prelucrătoare (15,8%), construcţii (6,8%), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (12,0%), transporturi, depozitare şi comunicaţii (2,5%), administraţie publică; asistenţă socială obligatorie (6,2%), învăţământ (3,9%), sănătate şi asistenţă socială (5,0%), alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale (33,8%), alte tipuri de activităţi (4,3%).

Pentru înregistrarea cu statut de şomer este necesar ca persoana să prezinte la cea mai apropiată subdiviziune ANOFM cu următoarele acte:

  • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
  • actele de studii şi de calificare deținute;
  • copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă pentru persoanele care au activat în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
  • alte documente confirmative (după caz).

Instituții:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)

249 views

The date of publishing:

10 May /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți | Salarizare

Tags:

contract | câmpul muncii | angajat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon