News

Planul de control ulterior a subdiviziunilor din cadrul Serviciului Vamal

Subdiviziunile de control din cadrul Serviciului Vamal vor efectua pe parcursul anului curent controale la 33 de agenți economici.

 

Planul de control a subdiviziunilor de control din cadrul Serviciului Vamal pentru anul 2024 efectuat prin audit postvămuire poate fi consultat aici.

 

Controlul ulterior reprezintă un instrument de verificare a respectării legislaţiei vamale, al detectării fraudelor şi infracţiunilor, în condiţiile actuale ale creşterii comerţului internaţional şi al necesităţii reducerii formalităţilor de vămuire, prin examinarea modului de administrare şi organizare, precum şi a procedurilor/sistemelor interne respectiv ale agentului economic.

 

Controlul ulterior reprezintă o formă de efectuare a controlului vamal care constă în verificarea informaţiilor care figurează în declaraţia vamală şi în documentele însoţitoare, a existenţei şi autenticităţii documentelor prevăzute pentru derularea unui regim vamal, examinarea contabilităţii şi a tuturor documentelor sub orice formă, inclusiv computerizată, a mijloacelor de transport, a spaţiilor de depozitare, respectiv a mărfurilor în cazul în care acestea mai pot fi identificate.

 

Totodată, activitatea de control ulterior prin audit postvămuire sau reverificarea declaraţiilor vamale se exercită de organul vamal prin subdiviziunile de control ulterior, precum şi în funcţie de riscurile vizate în comun cu alte subdiviziuni şi/sau organe de control.

 

În anul 2023 în planul controalelor au fost incluși 66 de agenți economici.

Instituții:

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

428 views

The date of publishing:

14 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

agent economic | subdiviziune de control | serviciu vamal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon