News

Politica bugetar-fiscală 2024: creșterile și pierderile de capital

Legea nr. 212/2023 ce se referă la politica bugetar-fiscală 2024, publicată în Monitorul Oficial din 10 august curent, prevede unele modificări la art. 39 din Codul fiscal, ce reglementează activele de capital.

 

Astfel, conform noilor prevederi, din 1 ianuarie 2024, creșterea sau pierderea de capital nu va fi recunoscută în cazul:

 

a) redistribuirii (transmiterii) proprietății între soți sau între foștii soți, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea împărțirii proprietății comune în caz de divorț;

b) răscumpărării și/sau preschimbării titlurilor de creanță, obligațiunilor, efectuată de către emitenții acestora;

c) răscumpărării și/sau preschimbării valorilor mobiliare de stat, efectuată de către Ministerul Finanțelor sau dealeri primari în sensul Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat;

d) exercitării dreptului, prevăzut în opțiune, de a cumpăra ori a vinde active de capital și/sau de a converti opțiuni.”

 

La moment, art. 39 pct.2 din CF stipulează că, creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută  doar în cazul redistribuirii (transmiterii) proprietăţii între soţi sau între foştii soţi, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea împărţirii proprietăţii comune în caz de divorţ.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

835 views

The date of publishing:

17 August /2023 08:01

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

pierdere de capital | creşterea de capital | politica bugetar fiscala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon