News

Politica fiscală 2024: revizuirea unor noțiuni

Prin Legea nr. 212 din 20 iulie 2023 (politica bugetar-fiscală 2024), publicată în Monitorul Oficial din 10 august curent, au fost operate modificări în Codul fiscal la noțiunea subdiviziune.

 

Astfel, dispozitivele electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil), inclusiv spațiul pentru amplasarea acestor dispositive, sunt excepție și nu se consideră ca parte componentă a subdiviziunii.

 

De asemenea, a fost revizuită noțiunea dobândă, venit sub formă de dobândă, prin suplinirea tipurilor de instrumentelor financiare care pot genera venituri sub formă de dobândă, cum ar fi: valori mobiliare de stat, titluri de creanță sau obligațiuni, inclusiv sconturi, discount-uri, primele și premiile legate de asemenea valori, titluri și obligațiuni.

 

Totodată, a fost actualizată noțiunea de dividend1 .

 

______________

Dividend – venit obținut din repartizarea (distribuirea) profitului net între acționari (asociați) ca urmare a deținerii participațiunilor (acțiunilor, părților sociale) la capitalul social, realizată în condițiile stabilite de lege, de actul de constituire (statutul), hotărârea adunării generale a acționarilor (asociaților), decizia acționarului (asociatului) unic și/sau decizia consiliului societății, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic.”

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1030 views

The date of publishing:

14 August /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

achitare in numerar | Dividende | politica bugetar fiscala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon