News

POLMED23: termenul-limită de prezentare

La 30 ianuarie curent expiră termenul-limită de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (POLMED23) de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau nu sunt înregistrați ca sistem individual pentru ambalajele plasate pe piață, precum și pentru mărfurile care sunt specificate în Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998.

 

Amintim, Darea de seamă ș Instrucțiunea de completare privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (forma POLMED23), au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93 din 09.10.2023.

 

Conform pct. 3 din Instrucțiune, darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se semnează de către conducătorul şi contabilul-şef ai subiectului impozabil şi se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stabilite la art.187 alin. (21) din Codul fiscal:

·        lunar până la data de 30 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se prezintă darea de seamă - de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau nu sunt înregistrați ca sistem individual pentru ambalajele plasate pe piață, precum și pentru mărfurile care sunt specificate în Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998.

În acest caz, se completează tabelele nr.1 și nr.2 al Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului;

·        anual până la data de 30 aprilie a anului imediat următor anului de gestiune – de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv al REP sau sunt înregistrați ca sistem individual pentru ambalajele plasate pe piață, precum și pentru mărfurile care sunt specificate în Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998, ce fac obiectul reglementării REP.

 

Pentru a oferi suport contribuabililor care urmează să prezinte POLMED23 propunem consultarea următoarelor materiale:

·        POLMED23: răspunsuri la cele mai frecvente întrebări

·        POLMED23 în cazul importului mărfurilor utilizate în procesul de producere

·        Declarația EMPOLDEP19 vs Declarația POLMED23

·        Taxa pentru poluarea mediului aferentă producătorilor de mobilă

·        Noile modificări la taxa pentru poluarea mediului, în întrebări și răspunsuri

·        Baza impozabilă a unor mărfuri care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, în contextul ultimelor modificări

Principalele modificări operate la capitolul taxa pentru poluarea mediului. Substituirea formularului POLMED 17 cu POLMED 23

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

952 views

The date of publishing:

29 January /2024 08:00

Catalogul tematic

Taxa pentru poluarea mediului | Taxa de stat

Tags:

poluarea mediului | poluare | taxa | piata | marfă | ambalaje

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon