Questions and answers

icon Premiile acordate elevilor în cadrul competițiilor sportive – venit neimpozabil?

Potrivit art.20 lit.u) din Codul fiscal, premiul naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, ştiinţei şi tehnicii, precum şi premiile elevilor şi profesorilor animatori acordate, în mărimi stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaţionale, constituie sursă neimpozabilă.   Conform art.19 alin.(1) și alin.(3) din Codul educației, statul sprijină el...

Ianoş Roşca

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

592 views

The date of publishing:

18 August /2023 08:01

Domeniu:

Impozitul pe venit

Tags:

premii | Impozitul pe venit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon