Prețurile de transfer

Prețurile de transfer: sancțiunile pentru neprezentarea informației ar putea fi aplicate din 2027

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală 2024) scopul căruia este ajustarea prevederilor Codului fiscal în vederea perfecționării reglementărilor acestuia, precum și în vederea asigurării armonizării depline a legislației vamale (Codul vamal) cu legislația Uniunii Europene.

 

Una din modificări prevăzute în proiect ține de ajustarea Legii nr.356/2022 (politica fiscală și vamală pentru anul 2023). Astfel, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă de către autori, alineatele (7)-(12) al art. 260 („Nerespectarea modului de întocmire, de prezentare a dării de seamă fiscale şi a facturii fiscale”) din CF, prevederile1 cărora (sancțiunile) urmau a fi aplicate din 1 ianuarie 2024 în cazurile prezentării tardive a informațiilor, a dosarului privind prețurile de transfer sau de neprezentare a acestora, vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2027. În afirmația autorilor, modificarea dată este necesară în vederea acordării unui timp suficient agenților economici de conformare la regulile privind prețurile de transfer.

 

Totodată, proiectul propune un șir de ajustări la Legea nr.212/2023 cu privire la modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2024). În primul rând, se va aduce claritate în partea ce ține de necalificarea anumitor plăți drept facilități impozabile. Astfel, nu se vor considera facilități impozabile de angajator plățile menționate la art.24 alin.(19), (194) și alin.(24) din Codul fiscal (cheltuielile pentru transport și hrana organizată pentru salariați, zilieri și studenții stagiari și/sau elevii în cadrul învățământului dual) în limita plafonului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.693/2018, precum și plățile menționate la art.24 alin.(193) și alin.(20) (cheltuielile pentru cadouri în natură, vouchere, oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, perfecționarea salariaților, activitățile aferente consolidării culturii corporative, abonamente sportive, contractarea serviciilor medicale) în limita plafonului prevăzut de CF.

 

Prin Legea nr.212/2023 s-a propus reglementarea listei de cheltuieli personale, care vor fi permise la deducere de către persoanele fizice la determinarea impozitului pe venit (art. 352 din CF). Astfel, proiectul înaintat pentru consultări publice prevede revizuirea normei respective, în scopul precizării faptului că vor fi premise la deducere doar dobânzile achitate de către persoanele fizice, pe parcursul perioadei fiscale în gestiune, aferente procurării primei locuinţe în baza contractului de credit, altul decât cel contractat prin Programul de stat „Prima Casă”, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat.

 

Totodată, se propune ajustarea modificării la CF (art. 901 alin. (38)), prin care se stabilește obligația Ministerului Finanţelor sau dealerilor primari de a reţine un impozit în mărime de 6% din veniturile sub formă de dobânzi de la valorile mobiliare de stat obţinute de către persoanele fizice, în vederea precizării faptului că, cota impozitului pe venit în mărimea de 6% va fi aplicată numai în raport cu persoanele fizice care sunt rezidente al RM.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului, prevederile căruia se prevede a fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2024, vor fi acceptate până la 1 decembrie anul curent

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

761 views

The date of publishing:

28 November /2023 10:35

Domeniu:

Noutăți

Tags:

preturi de transfer

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon