SFS monitor

Prevederi noi privind declararea, modul şi termenul de achitare a plăţilor pentru poluarea mediului

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu data de 01 octombrie 2023, vor intra în vigoare modificările legislative în partea ce ține de stabilirea obiectului, cotei cât și a periodicității declarării și modalitatea de calculare a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
 
Conform Legii nr. 247/2023, lista obiectelor impozabile cu taxă a fost completată cu poziții tarifare noi, cum ar fi ambalajele din hârtie, carton, sticlă, metale și lemn.
 
De asemenea, au fost introduse o serie de  noțiuni ce vin să descrie ambalajele în scopul aprecierii obiectului impozabil cu taxă. Astfel, obiect impozabil cu taxă pentru ambalajele ce devin deșeuri constituie produsele realizate din materiale de orice natură, destinate pentru a conţine bunuri şi a le proteja în timpul manevrării, prezentării şi livrării lor de la producător la utilizatorul sau consumatorul final şi pentru a fi utilizat ca ambalaj primar, ambalaj secundar, ambalaj de desfacere sau ambalaj terțiar.
 
Cota taxei, aplicabilă pentru ambalajele poluante, de asemenea a fost modificată din cantitatea (numărul) unităţilor de ambalaje pe fiecare tip de material în sumă fixă pentru greutatea (tona) materialelor din care este fabricat ambalajul, după cum urmează:
 

Codul poziţiei tarifare

Materialul ambalajului

Cota taxei pe ambalaje (lei/tonă)

3923

Plastic

4500 lei

4415

Lemn

1400 lei

4819

Hârtie şi carton

1000 lei

7010

Sticlă

2000 lei

7310, 7311 00,

7606 12, 7612,

7613 00 000

Metale (inclusiv aluminiu)

1400 lei

 

Compozit

1000 lei

* Termenul „compozit” se referă la ambalajele compozite care au fost fabricate folosindu-se materiale de la poziția tarifară 4811.

La determinarea obligației privind taxa pentru ambalaje urmează să participe:
 
 • cantitatea de ambalaje plasate pe piață pe parcursul perioadei fiscale;
 • țintele de valorificare, atinse de fiecare subiect.
În partea ce ține de modalitatea de calculare și declarare a taxelor pentru poluare, se va aplica un nou mecanism de scutire de taxa pentru ambalaje pentru agenții economici, care recuperează și reciclează ambalajele puse pe piață de către aceștia. De asemenea, subiecții care au atins obiectivul de valorificare se scutesc de plata taxei pe ambalaje.
 
Subiecţii înregistraţi în SIA ”Managementul deșeurilor” beneficiază de o scutire de taxa pe ambalaje egală cu raportul dintre cantitatea de deşeuri valorificate şi cantitatea de deşeuri care corespunde obiectivului de valorificare.
 
Modificările legislative stabilesc, de asemenea, noi prevederi privind declararea, modul şi termenul de achitare a plăţilor pentru poluarea mediului, precum și periodicitatea prezentării dării de seamă.
 
 • lunar: pentru subiecții ce nu sunt înregistrați în SIA ”Managementul deșeurilor” și respectiv nu își execută obligația sa de reciclare/valorificare a ambalajelor/mărfurilor poluante, prin aplicarea principiului responsabilității extinse a producătorilor;
 • anual: pentru subiecții ce își execută obligația de responsabilitate extinsă a producătorului.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1056 views

The date of publishing:

22 September /2023 09:25

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

taxa pentru poluarea mediului

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon