The person who aren't residents

Procurarea bunurilor de la un nerezident: documente contabile

  Documente contabile necesare confirmării relațiilor cu un nerezident

 

Potrivit art.11 alin.(1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare. În condițiile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 287/2017, pentru operațiunile prevăzute la alin.(1) al articolului menționat care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.

 

Conform modificărilor în HG  nr. 294 din 17 martie 1998 (în vigoare începând cu 28.10.2017) a fost stabilit modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special – factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sunt impozabile cu TVA, inclusiv transportarea lor fără trecerea dreptului de proprietate.

 

În acelaşi timp, prevederile art.11 alin. (4) din Legea contabilității și raportării financiare stabilesc că entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (7) şi (8) al articolului menţionat.

 

Respectiv, pentru mărfurile livrate unui agent economic din Republica Moldova de către nerezident urmează să fie eliberat invoice sau alt document primar prevăzut de contract.

 

Mai multe detalii vedeți în articolul Procurarea bunurilor de la un nerezident: aspecte fiscale

624 views

The date of publishing:

16 January /2024 08:00

Catalogul tematic

Nerezident

Tags:

impozitarea nerezidențiaților | Contabilitate | nerezidenti

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon